66 – Hoe kunnen we ervoor zorgen dat personen die dementie ontwikkelen zo lang mogelijk thuis, in hun eigen omgeving, kunnen blijven wonen, met behulp van hun familieleden?

Alice Center

Digitale ondersteuning van familieleden van personen met dementie in de thuissituatie
Opdracht
Verwacht eindresultaat: Proof-of-concept

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Het aantal personen met dementie zal tussen nu en 2050 verdubbelen, terwijl het aantal professionele zorgverleners zal verminderen. Daardoor zal de zorg voor personen met dementie moeten opgenomen worden door familieleden. Die zijn hiervoor niet opgeleid en riskeren mentale decompensatie, met ziekte verzuim enz. tot gevolg. Dementie-zorg kost naar schatting in USA op heden 355 miljard USD (2021). Cijfers voor Belgie zijn niet gekend. Dit wordt onbetaalbaar in de toekomst. De diagnose van dementie wordt meestal pas laat in het ziekteverloop gesteld, oa doordat de familieleden niet tijdig de symptomen herkennen. Door die laattijdige detectie gaan belangrijke jaren verloren om behandeling te starten, QoL te creëren, financiële zaken te regelen, …

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Door familieleden van personen met dementie te educeren en te adviseren, kunnen zij de zorg op zich nemen voor die persoon met dementie in de thuissituatie, en kan dit op een kwalitatief goede manier gebeuren voor de patient én voor henzelf. Door het inschakelen van familieleden in de zorg en door de patient zo lang mogelijk thuis te laten wonen, wordt dementiezorg betaalbaar én kwaliteitsvol.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Ik ben neuroloog met specifieke interesse in dementie. Het team van Alice Center wil de familieleden van personen met dementie digitaal ondersteunen. De kennis die moet overgebracht worden hebben we al. Wij zoeken een team van studenten om uit te testen op welke manier we het best die familieleden kunnen bereiken en hoe we hen kunnen begeleiden in de zorg, hoe we kennis kunnen overbrengen zonder dat ze afhaken.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Er is heel veel informatie over dementie op het internet, maar de familieleden vinden hun weg daarin niet. zij voelen zich heel vaak in de steek gelaten als ze de diagnose hebben gehoord. Er worden dementie-expertise-verpleegkundigen opgeleid, maar die worden enkel voorzien voor ziekenhuizen en rusthuizen en niet voor de thuissituatie. Er zijn eenmalige opleidingssessies (10 sessies) voor de familie, er zijn praatcafés, folders van mutualiteiten, inloophuizen, .. maar dementie blijft onvoldoende gekend en blijft een taboe: het is moeilijk om hierover te spreken en mensen lopen weg van de diagnose.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

De studenten worden ingezet om de inhoud van de website/app in stapjes uit te testen bij de familieleden (in onze onderzoeksgroep), om de relevantie van de informatie na te gaan, om de impact van wat geschreven wordt te testen, werkwijzen te testen, …

Praktisch

Timing

1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar

Taal

Nederlands

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat mag enkel door de organisatie gecommercialiseerd of gebruikt worden.

Beschikbaar budget

kleine onkosten kunnen vergoed worden

Kan op afstand uitgevoerd worden

Nee

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.