70 – Hoe maken we van een nieuw innovatief hoogtestage resort in West-Vlaanderen een succes?

Flandrien hoogtestage resort

Flandrien hoogtestage resort wordt een hoogtestage resort voor duursporters, gelegen in West-Vlaanderen - de bakermat van wielrennen wereldwijd - en is de ideale locatie om met teams op afzondering te gaan en te trainen volgens de meest efficiënte hoogtetraining methode: Live High, Train Low.
Concrete uitdaging
Verwacht eindresultaat: Advies

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

De bouw van het resort is gestart. Maar op niveau van structuur van de nieuwe organisatie, de offering (product-dienst combinatie, aanvullende diensten, doelgroepen, …) en de beleving errond (marketing, merkontwikkeling, communicatie, …) zijn er nog meerdere scenario’s mogelijk. We zijn zoek naar de ideale combinatie van een gefinetunede waardepropositie, het juiste business model en de best passende marketing en communicatiestrategie.

Een hoogtestageresort voor teams met een dergelijke capaciteit (aantal bedden) en niet in de bergen gelegen bestaat niet. Nochtans heeft de trainingsmethode ‘Live High, Train Low’ voordelen t.o.v. het trainen op hoogte (gevolg van verblijven in de bergen). Het concept is nieuw, het projectteam begeeft zich dus op onontgonnen terrein. Er zijn geen voorbeelden op deze schaal in de markt.

We innoveren hiermee niet allen op het niveau van een nieuwe product-dienst combinatie. Ook op het niveau van het business model, de marketing en de communicatie zijn er uitdagingen en willen we het verhaal 100% doen kloppen. Met het hoogtestage resort focussen we op internationale teams van professionele en amateur duursporters. Gemeenschappelijke ruimtes en slaapkamers binnen de accommodatie zullen volgens het Live High principe “op hoogte gebracht worden” door het zuurstofpercentage in de lucht te verlagen. Trainen gebeurt buiten, op Vlaamse wegen, de bakermat van het wielrennen. Het resort ligt centraal tussen de Kemmelberg, de Oude Kwaremont en het Carrefour de L’Arbre (Fr). Wereldbekende ijkpunten tijdens meerdere World Tour voorjaarskoersen. Ook de polders, waar steevast wind staat zijn niet veraf. Het technische aspect (altitude resort) is slechts één van de USP’s. Onze ambitie ligt ook voor wat betreft architectuur, inrichting, faciliteiten, extra dienstverlening en beleving heel hoog. Er is onderzoek en creativiteit nodig om inzichten op verschillende niveaus te combineren tot een perfecte combinatie van waardepropositie, doelgroepgerichtheid, business model en marketingstrategie.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Verder marktonderzoek en bevragingen van de doelgroep zijn nu cruciaal en moeten vertaald worden in coherente keuzes rond organisatiestructuur, waardepropositie, doelgroepgerichtheid, communicatie, edm. .. Ook de ruimtelijke vertaling naar inrichting, infrastructuur en faciliteiten is vandaag nog niet helemaal uitgewerkt. Dit zijn uiteraard wel noodzakelijke elementen om van Ledegem Tre Mille een succes te maken. Niet alleen op het niveau van techniek, doelgroepgerichtheid en innovatie, maar ook zakelijk. De ambitie is om een ‘one of a kind’ internationale referentie te worden. We mikken op een internationaal publiek. Toerisme Vlaanderen heeft recent z’n strategie veranderd. Wielrennen is nu een prominente Vlaamse USP geworden. Ook daar willen we op kunnen bouwen. En tevens mee aan bouwen.

Waarom dien je deze uitdaging in?

De verschillende uitdagingen vragen om een multidisciplinaire aanpak. De uitdagingen hangen samen en kunnen moeilijk geïsoleerd van mekaar worden. Gezien de verschillende vakgroepen die in het kader van deze oproep binnen de UGent worden aangesproken menen we dat de opdracht erg goed past bij deze oproep. We hopen kandidaat studenten te triggeren uit verschillende vakgroepen die multidisciplinair kunnen samen werken. De beslissing om dit concept om te zetten naar realiteit is een recente beslissing. Aangezien de renovatiewerken gestart zijn moeten we nu snel schakelen. We hebben dus ook echt nood aan expertise en onderzoekscapaciteit binnen verschillende disciplines / vakgebieden.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

De bouwaanvraag om de site te herbestemmen naar verblijfsaccommodatie voor groepen is goedgekeurd. De verbouwing (grondwerken, renovatie buitenschil van enkele bestaande gebouwen) is aan de gang. Plannen voor aanpak buitenaanleg zijn preliminair opgemaakt. Op niveau van technieken (installatie hoogtekamer technieken) zijn offertes binnen van gespecialiseerde firma’s. Een multidisciplinair team van service designers, experience designers, architecten en een specialist hotelmanagement zijn op dit moment betrokken als kernteam. Maar het project staat nog in de steigers. De grondige renovatie vraagt nog minstens anderhalf jaar bouwtijd. Dat geeft tijd om de doelgroepen, het aanbod aan bijkomende diensten, de waardepropositie, de structuur van de organisatie en de marketing- en communicatiestrategie verder te verfijnen.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

De basisingrediënten van het business model zijn gekend. Primaire en secundaire doelgroepen werden benoemd. Maar in de volgende stap moet er coherent verfijnd en verdiept worden. We moeten nu ook de theorie overstijgen en komen tot een activeerbare strategie v.w.b. dienstenmodel, partnerships met externe partners, marketing en communicatie. Daarnaast moet de ruimtelijke impact van bepaalde keuzes snel duidelijk worden: aan de buitenschil van de gebouwen kunnen we niet meer raken, maar v.w.b. de inrichting zijn er nog mogelijkheden om aanpassingen door te voeren. Hier is timing dringend.

Wij zien uitdagingen en nood aan ontwikkelen van visie en strategie op verschillende niveaus:

 1. Business model, structuur van de organisatie, partnerships:
  • Prijszetting, aanvullende diensten, effecten van partnerships op extra diensten, inkomsten, uitgaven, …
  • Hoe samenwerkingen met anderen structureren (wie / wat / waarom, bv ifv aanvullende diensten)?
  • Impact op beleving en verdienmodel?
  • Bikefitting, voedingsadvies, catering, persoonlijke begeleiding, …
  • Doelgroepen primair / secundair
  • Impact op organisatie, partnerships, businessmodel?
  • Impact seizoenaliteit, …
 2. Waardepropositie, doelgroepgerichtheid (verzamelen van user insights, onderscheid maken tussen primaire en secundaire doelgroepen):
  • Vertalen naar mogelijkheden extra dienstverlening: Op basis van de inzichten kunnen eventuele bepaalde aanvullende diensten een meer prominente rol krijgen in de waardepropositie. Eventueel moeten specifieke nieuwe partnerships met externe dienstverleners verder uitgebouwd worden.
  • Vertalen naar mogelijke impact op architectuur: Pistes rond 1 / 2 bedden slaapkamers. Er wordt een fitnessruimte voorzien. De inrichting daarvan ligt nog open (aantal en type toestellen). De mogelijkheid bestaat om ook trainen op hoogte mogelijk te maken (fitness ruimte ook op hoogte te brengen). Inzichten in behoeftes zullen resulteren in antwoorden op vragen zoals relevantie, voor hoeveel sporters tegelijkertijd, welke toestellen voorzien, …
  • Benchmark andere stageplaatsen (op hoogte, niet op hoogte)
 3. Marketing en communicatie:
  • Promotie in binnen en buitenland: kanalen (bv beurzen, magazines, partnerships, teams, communities, …), …
  • Aanpak, concurrerend aanbod, USP’s in de verf zetten + hoe/wat, …
  • Onderzoeken wat toegevoegde waarde van Toerisme Vlaanderen kan zijn
  • Hoe lanceren?

Praktisch

Timing

1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar

Taal

Nederlands, Engels

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat mag enkel door de organisatie gecommercialiseerd of gebruikt worden.

Beschikbaar budget

Er is geen vast budget voor dit project. Als er een budget nodig is kunnen we dit onderling altijd bespreken.

Kan op afstand uitgevoerd worden

Ja

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.