71 – Hoe kunnen digitale informatiehulpbronnen implementeren in de gezondheidszorg?

Universitair Ziekenhuis Gent/Universiteit Gent

Het UZ Gent is een van de grootste en meest gespecialiseerde ziekenhuizen in Vlaanderen, het biedt kwalitatieve hooggespecialiseerde zorg aan.
Concrete uitdaging
Verwacht eindresultaat: Nieuw concept

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

De wereld ‘verdigitaliseert’. Ook binnen de werking van het ziekenhuis zet deze trend zich steeds meer door. De tijd dat we als zorgverleners enkel informatie aanbieden op mondelinge wijze en via papieren informatiebrochures, is stilaan voorbij. Door gebruik te maken van de nieuwste digitale tools, filmpjes, motion comics, virtual reality, en podcasts, kunnen we onze patiënten en hun naasten op een eigentijdse, visuele en meer verdiepende manier informatie bezorgen, over hun ziekte en de voorhanden zijnde complexe medisch-technische behandelingen. Door hun kennis te verhogen voelen patiënten zich beter in staat om gerichte vragen te stellen en als empowered individuen een cruciale rol te spelen in het proces van shared decision making. Zo verkrijgen ze meer grip op hun zorgpad, zullen ze beter bijwerkingen van hun behandeling kunnen herkennen en zal ook hun therapietrouw verbeteren. Het is echter zo dat vele wetenschappelijke onderbouwde digitale tools nog niet voldoende gebruikt worden in de dagdagelijkse praktijk door hulpverleners. Wij willen in kaart brengen wat de redenen zijn voor deze terughoudendheid, wat de technische barrières zijn waar hulpverleners tegen aan botsen en wat mogelijke oplossingen zijn.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Indien we de digitale omwenteling binnen de zorgverlening kunnen faciliteren, dragen we bij aan het welzijn van patiënten. Van vele digitale tool werd aangetoond dat ze beantwoorden aan de informatienood van patiënten en hen versterken in het proces van shared decision-making, alleen worden die vaak nog niet gebruikt de de dagdagelijkse zorg.

Waarom dien je deze uitdaging in?

We zijn ervan overtuigd dat het gebruik van digitale educatietool zal leiden tot een betere kennis bij patiënte en betere communicatie tussen patiënten en hun zorgprofessionals. Dit verbetert op zijn beurt de gezondheidsvaardigheden en kwaliteit van leven van patiënten en hun mantelzorgers.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Prof. Kerre heeft Immuno-T , een innovatief educatief hulpmiddel in de vorm van een motion comic, ontwikkeld. Deze motion comic legt op een visueel aantrekkelijke manier uit hoe kanker ontstaat, hoe het immuunsysteem interageert met kanker en kankercellen kan doden, hoe kankercellen kunnen ontsnappen aan de aanval van het immuunsysteem en hoe dat immuunsysteem opnieuw sterker kan gemaakt worden om de kankercellen te herkennen, aan te vallen en te doden door verschillende vormen van immunotherapie. In de huidige versie van Immuno-T worden drie vormen van immunotherapie uitgelegd: checkpoint-remmers, CAR (‘chimere antigeenreceptor’) T-cellen en BiTes (‘Bispecifieke T-cel engagers’). Eind 2021 wordt tumorvaccinatie hier ook aan toegevoegd. Immuno-T is in de eerste plaats ontwikkeld als een educatief hulpmiddel voor zorgverleners. Het kan hun immers helpen om, op een boeiende en gemakkelijk te begrijpen manier, patiënten en hun mantelzorgers uit te leggen hoe immunotherapie werkt, met als doel de kennis over deze complexe kankerbehandeling te vergroten. Immuno-T is op basis van interviews al geëvalueerd bij patiënten waar het enthousiast onthaald wordt. Toch zien we dat het niet gebruikt wordt in de praktijk, daarom willen we inzicht krijgen in de barrières rond het gebruik van digitale hulpmiddelen bij hulpverleners.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

In kaart brengen hoe hulpverleners van verschillende disciplines kijken naar het gebruik van digitale tools in de dagdagelijkse zorg. Een duidelijke zicht krijgen op de barrières die er zijn, en op de mogelijke manieren om digitale tools te incorporeren in het zorg- en informatietraject.

Praktisch

Timing

Gedurende het jaar

Taal

Nederlands, Engels

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat mag enkel door de organisatie gecommercialiseerd of gebruikt worden.

Beschikbaar budget

geen budget beschikbaaar

Kan op afstand uitgevoerd worden

Nee

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.