72 – Verbinders in kunst en cultuur

DURF2030

naar aanloop van de kandidatuur van Stad Kortrijk om Culturele Hoofdstad te worden in 2030 experimenteren we met DURF2030 hoe kunst en creativiteit kan ingezet worden om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan
Open uitdaging
Verwacht eindresultaat: Nieuw concept

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Er is nog steeds een grote noodzaak om meer mensen met kunst en cultuur in aanraking te brengen omdat dit (in de wijken) niet vanzelf gebeurt. Kunst en cultuur spreekt de creativiteit bij mensen aan en geeft hun (meer) instrumenten in handen om zich te ontwikkelen en op andere manieren naar hun (woon)omgeving te kijken en hier mede vorm aan te geven. Door bewoners te ondersteunen om hun culturele plannen te realiseren snijdt het mes aan twee kanten: voor de bewoners als producent en voor hun buurtbewoners als consument. Het speelveld voor lokale initiatieven wordt groter, nu de overheid terugtrekkende bewegingen maakt. Mensen willen het heft in eigen handen nemen en zaken zelf kunnen regelen. Er komen steeds meer initiatieven in de samenleving op, dat merken we. In de cultuursector en in het vrijwilligerswerken zijn mensen overigens al lang bezig met zelfbeheer, met zelf verantwoordelijkheid dragen. Maar instituties lopen achter. Een echte participatiesamenleving vraagt om een andere samenwerking met de overheid. Bewoners worden geacht te doen wat vroeger de instituties deden, maar ze krijgen daar weinig ruimte voor. Regelgeving is nog gebaseerd op het de oude overheidsinitiatief, terwijl tegelijkertijd sommige subsidiemogelijkheden verminderen of verdwijenen. Het stellen van strikte grenzen in combinatie met minder of geen subsidie wringt. Bewoners hebben ondanks de grote leegstand veel moeite om plekken te vinden voor het uitvoeren van hun ideeën en door bewoners gerunde voorzieningen worden soms beconcurreerd door gesubsidieerde voorzieningen. In Stad Kortrijk hebben wij wijk- en buurtwerkers maar die hebben geen specifieke interesse en expertise op vlak van kunst en cultuur. Hebben we een soort cultuurscouts nodig zoals in Nederland? Welk profiel hebben ze, hoe pakken we het aan? Wie kunnen dit zijn en hoe krijgen we dit gerealiseerd?

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

kunst en cultuur als middel om mensen actief te krijgen en hun organisatiekracht te vergroten bewoners verbinden met elkaar, organisaties en bewoners verbinden, kleine netwerken opzetten meer kunst en cultuur in de wijken, gedecentraliseerd, niet alles in het centrum van de Stad bewoners nemen zelf het heft in handen, los van overheden of instanties

Waarom dien je deze uitdaging in?

wij zijn met DURF2030 een organisatienetwerk, we bereiken vooral achterban van vele organisaties, maar heel wat dynamieken leven in de buurten bij bewoners die niet gekoppeld zijn aan een organisatie. Buurtwerkers hebben niet altijd de tijd en expertise om hun plannen mee mogelijk te maken. Hoe kunnen we een nauwere link creëren tussen het organisatienetwerk en de inwoners, wat is nodig en haalbaar om hen tenvolle te kunnen ondersteunen en waar liggen de limieten.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

DURF2030 lanceert af en toe calls rond specifieke maatschappelijke uitdagingen, met een specifieke doelgroep in het achterhoofd, maar bereiken nog steeds de usual suspects. Als er inwoners, los van structuren naar ons toekomen merken we dat we met ons 2-koppig coördinatieteam niet de tijd hebben om die personen lokaal in de wijk voldoende op te volgen. We hebben wel een jongerenproject opgestart van 2 jaar waarbij we heel intensief in de regio met jongeren werken en hebben daarvoor een halftijdse persoon aangeworven. we zetten momenteel ook werkgroepjes op binnen specifieke organisaties om de achterban meer te gaan betrekken, los van de organisatienetwerkstructuur

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

  • hoe werkt ‘cultuurscouts’ in Nederland: wat doen ze, wat zijn successen en waar liggen de valkuilen? kunnen we dit vertalen naar Kortrijk of wat moet anders?
  • ideaal zou zijn om concreet ook een straat uit te proberen en zelf ‘cultuurscouts’ te zijn voor een paar weken/maanden om te testen wat kan (We hebben al een straat in gedachten waar wat ideeën leven)
  • het kan ook zijn dat de student een testcase uitschrijft die dan volgend jaar door andere studenten wordt uitgetest

Praktisch

Timing

1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar

Taal

Nederlands

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat moet publiek gemaakt worden.

Beschikbaar budget

niet van toepassing

Kan op afstand uitgevoerd worden

Nee

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.