75 – Wat als een roomservice voor kunst en cultuur bestaat in een ziekenhuis?

Universitair Ziekenhuis Gent/Universiteit Gent

Het UZ Gent is een van de grootste en meest gespecialiseerde ziekenhuizen in Vlaanderen, het biedt kwalitatieve hooggespecialiseerde zorg aan.
Concrete uitdaging
Verwacht eindresultaat: Proof-of-concept

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

De hedendaagse geneeskunde is steeds meer gedigitaliseerd waardoor het menselijke aspect van zorg in gedrang dreigt te komen. Als een reactie daarop zijn er meer en meer stemmen die pleiten voor geïndividualiseerde zorg waarbij warm zorg voor de patiënt centraal staat. Tijdens het doormaken van een ernstige ziekte en de daarmee gepaard gaande stressvolle periode heeft een mens nog meer nood aan menselijk contact en verbondenheid, zeker in vaak onpersoonlijke omgevingen zoals het ziekenhuis. Kunst en cultuur kunnen hier een belangrijke rol in spelen en een verschil maken voor patiënten. Onze missie is om het (vaak langdurige) isolement van patiënten te doorbreken door vrijwilligers een live muziekuitvoering, een voorleessessie of een andere culturele activiteit op vraag van de patiënt, te laten brengen in een persoonlijke en warme 1-op-1 setting. We zijn overtuigd dat kunst de kracht heeft om het mentale welzijn van patiënten te verhogen en op die manier ook bijdraagt aan de uitkomsten van behandelingen, zoals het bevorderen van therapietrouw. Hiervoor hebben we echter een digitaal platform nodig waarbij patiënten à la carte uit een artistiek menu kunnen kiezen en, rekening houdend met het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van patiënten, in contact kunnen komen met vrijwilligers.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Indien we een dergelijk gebruiksvriendelijk platform creëren waarbij patiënten kunnen kiezen uit een brede variatie van cultuur en kunst kunnen we positief bijdragen aan het welzijn van onze patiënten.

Waarom dien je deze uitdaging in?

We voeren momenteel een onderzoeksproject uit waar bij literatuur wordt gebracht aan het bed van patiënten met kanker in een 1 op 1 setting. Patiënten geven aan dat dit een meerwaarde is omdat de vaak lege momenten tijdens ziekenhuisopnames op een zinvolle manier worden ingevuld, het hen helpt om even te ontsnappen aan “het ziek zijn” en ze via teksten herinnerd te worden aan mooie, bijzondere, gelukkige momenten uit hun leven. Deze resultaten, samen met andere ervaringen op onze afdeling, motiveren ons om verder in te zetten op de implementatie van kunst en cultuur in de gezondheidszorg.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Naast het boven vermelde onderzoeksproject hebben we in het kader van de warmste week al een culturele show gemaakt (door zorgverleners, studenten en kankeronderzoekers) die werd gelivestreamd naar patiëntenkamers in het UZ Gent. Op die manier zijn we al in contact gekomen met potentiele vrijwilligers die kunst en cultuur willen brengen aan bed.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Algemeen doel: Het creëren van een digitaal platform dat de mogelijkheid biedt om vrijwilligers en patiënten digitaal in contact te brengen met elkaar met inachtname van de vigerende privacy wetgeving . Dit platform moet er voor zorgen dat er bespaard kan worden op personeelskosten die anders ingezet moeten worden om dit geheel te coördineren en zal ook faciliterend werken om kunst tot bij de patiënten te brengen..

Te ondernemen stappen zijn antwoorden op volgende vragen

  • Hoe zien verschillende stakeholders (patiënten, vrijwilligers, hupverleners, ziekenhuismanagement) de invulling van een dergelijk platform?
  • Wat zijn mogelijke oplossingen rekening houdend met de ICT infrastructuur van het UZ Gent en de strenge wet voor rechten van patiënten?
  • Hoe ziet een dergelijk prototype eruit? • Wie zijn mogelijke partners voor de ontwikkeling van een dergelijk platform?

Praktisch

Timing

Gedurende het jaar

Taal

Nederlands

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat mag enkel door de organisatie gecommercialiseerd of gebruikt worden.

Beschikbaar budget

500 euro

Kan op afstand uitgevoerd worden

Nee

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.