78 – Hoe verbeteren we de mobiliteitservaring van studenten op weg naar hun campus?

A Tribe Called Transport (Mpact)

A Tribe Called Transport is het jongerenplatform van Mpact, een vzw die innovatie stimuleert, sensibiliseert en toegankelijke diensten aanbiedt binnen de gedeelde en duurzame mobiliteit.
Open uitdaging
Verwacht eindresultaat: Nieuw concept

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Uit onderzoek van A Tribe Called Transport blijkt dat 44.5% van de studenten heel wat drempels ervaart tijdens hun frequente en dagelijkse verplaatsingen. Vertragingen, onveiligheid als fietser en tijdverlies zijn de voornaamste hindernissen en blijken het grootst voor het traject naar hun campus. De resultaten van het onderzoek zijn hier te lezen: https://www.atribecalledtransport.be/post/trainspotting-met-de-studenten-van-de-anderhalvemeter-maatschappij

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Indien de studentenmobiliteit naar campussen herdacht wordt richting meer duurzame en gedeelde vervoersopties, zal dit zorgen voor toegankelijke campussen met extra ruimte voor ontspanning en ontmoeting. Een duurzamere mobiliteitsaanpak draagt eveneens bij aan minder luchtvervuiling en een afremming van de klimaatverandering. Daarnaast is jong geleerd oud gedaan. Studenten zijn de werknemers van de toekomst en zullen dus ook deel gaan uitmaken van het woon-werkverkeer. Hoe eerder studenten zich bewust worden van de drempels die ze ervaren en hoe sneller ze beseffen welke impact ze zelf kunnen hebben op hun verplaatsingen, hoe vlotter de transitie naar duurzame en gedeelde mobiliteit zal plaatsvinden.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Mpact zet zich in om een mobiliteitssysteem te creëren dat niet langer uitgaat van het autosolisme en de focus legt op levenskwaliteit, toegankelijkheid en duurzaamheid. A Tribe Called Transport stimuleert daarbij studenten om oplossingen te vinden voor hun mobiliteitsvraagstukken. Via deze challenge dagen we hen uit om hun campus toegankelijker te maken en de mobiliteitservaring op weg naar en van de campus te verbeteren.

Door deze challenge te kiezen, kunnen de studenten meteen ook deelnemen aan een internationale student challenge waar ook andere universiteiten uit binnen- en buitenland aan meedoen. Uit de verschillende projecten wordt een selectie gemaakt en de geselecteerde groepen mogen hun project dan voorstellen tijdens de online finale in december 2021. Een internationale jury kiest de winnaars, die een mooie prijs ontvangen. Deze internationale student challenge is dus een leuke extra voor de studenten die deze challenge uitkiezen. Meer info over de internationale student challenge is hier te vinden: https://en.atribecalledtransport.be/challenge-en

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Het bewustzijn dat ons huidig mobiliteitssysteem anders moet, groeit gelukkig. Jongeren denken al anders na over mobiliteit en hangen minder vast aan de privéwagen. Volgens het onderzoek van A Tribe Called Transport vindt 72.1% van de studenten het niet belangrijk om een eigen auto te bezitten. Daarnaast zie je nu reeds verschillende universiteiten en hogescholen die anders nadenken over parkeren en mobiliteit. Verschillende campagnes en acties in functie van ontharding hebben al tot meer ruimte voor groen en ontmoeting geleid. Ook Mpact ondersteunt deze shift door studenten aan te moedigen om anders naar mobiliteit te kijken en stimuleert hen om actieve vervoersmodi te gebruiken, het openbaar vervoer te nemen of – indien het niet anders kan dan de auto te nemen – om te carpoolen.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Deze challenge kan vanuit verschillende ooghoeken bekeken worden. Enerzijds kunnen bestaande mobiliteitsopties beter bekend gemaakt worden. Anderzijds kunnen nieuwe, innovatieve concepten uitgerold worden die de shift naar een andere mobiliteit kunnen versterken. De studenten kunnen dus op verschillende pistes focussen: een communicatiecampagne lanceren, een app ontwikkelen, infrastructurele ingrepen plannen, … Belangrijk daarbij is dat de studenten met minstens twee elementen uit het acroniem FACES rekening houden. FACES staat voor ‘for everyone’, ‘automated/autonomous’, ‘connected’, ‘electric’ en ‘shared’. Deze begrippen worden aanzien als dé bouwstenen van ons toekomstig mobiliteitssysteem.

Praktisch

Timing

1e semester

Taal

Engels

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat mag publiek gemaakt worden., De studenten mogen het resultaat zelf commercialiseren.

Beschikbaar budget

Er is geen budget voorzien.

Kan op afstand uitgevoerd worden

Ja

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.