82 – Hoe kunnen we als wijkhuis een groter en diverser netwerk creëren?

De Buurtwinkel

De Buurtwinkel vzw is een geïntegreerde wijkwerking: we willen de kwaliteit van het samenleven met, voor en door de bewoners in de wijk verhogen.
Concrete uitdaging
Verwacht eindresultaat: Advies

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

De Buurtwinkel is een vaste waarde in de Anneessenswijk. We hebben een bestaand netwerk en we willen dit graag vergroten en meer verschillende profielen aantrekken. We zijn een te klein team van 4,5 voltijds equivalenten en volbrengen heel diverse taken van a tot z.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Een groter en diverser netwerk zou onder andere betekenen: – meer sensibiliseren rond armoedebestrijding; – inhoudelijk van betekenis zijn voor De Buurtwinkel, bvb lid worden van de Raad van Bestuur; – grotere solidariteit tussen de mensen die we bereiken en dat uitstralen naar de gemeenschap en ruimere buurt; – taken (bvb lay-outwerk) uitbesteden aan nieuwe vrijwilligers; – een ruimer netwerk kan op een organische manier vergroten, meer mensen horen van ons, juiste contacten kunnen gelegd worden; – extra ondersteuning voor onze fondsenwerving, een kleine werking heeft nooit voldoende middelen om haar doelen te bereiken; – alle talenten zijn welkom, De Buurtwinkel juicht complementariteit toe; – meer wijkbewoners kennen ons, nieuwe, andere visies op armoede, het beleid, onze werking, … zijn een meerwaarde voor De Buurtwinkel, we willen deze echo’s opvangen en er iets mee doen.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Zoals reeds gezegd zijn we een klein team en hebben we noch de tijd noch de middelen om hier op in te zetten. We willen graag meer impact hebben als organisatie, het werk dat we nu doen is belangrijk maar we willen dit kwaliteitsvoller doen en op grotere schaal. Door een beperkte subsidiëring kunnen we hier echter niet zelf in investeren. Projectsubsidies zijn korte injecties die geen duurzame oplossing bieden. We denken dat een sterker netwerk wél een duurzamere oplossing is.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat we creatief uit de hoek moesten komen om toch contact met de buurtbewoners te blijven houden en nieuwe contacten te leggen. ‘Bonjour le Buurt’ is ontstaan als reactie op deze crisis. Elke donderdagvoormiddag gaan 2 sociaal werkers op pad en zeggen ‘Bonjour’ of ‘Hallo’ aan de mensen. Door dit kleine gebaar gaan we in interactie en maken we op een informele manier contact met de buurtbewoners of passanten. We hebben sinds een tweetal jaar ook een nieuwe site waar we een vacature voor vrijwilligers op hebben gezet. Daarnaast hebben we die vacature ook op de website 11 en andere vrijwilligerssites gezet. Er zijn verschillende evenementen georganiseerd waarbij we de nieuw gemaakte contacten uitnodigen. Op 25 september 2021 organiseren we een wijkvergadering.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Er zijn al verschillende acties ondernomen. Maar het zou goed zijn als we meer een plan van aanpak zouden hebben. En dat we ondersteund worden in de verschillende acties die we ondernemen. Daarnaast zou het interessant zijn als we kunnen zien welke impact de verschillende acties hebben.

Praktisch

Timing

Gedurende het jaar

Taal

Nederlands

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat mag publiek gemaakt worden.

Beschikbaar budget

Neen.

Kan op afstand uitgevoerd worden

Nee

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.