83 – Is er in de methodiek van offsetting (inter)nationale rechtspraak waarmee we rekening moeten houden in een lokale koolstofmarkt?

Claire

Claire is een marktplaats voor lokale CO2 compensatie waarbij bedrijven/organisaties hun rest-uitstoot compenseren door financieel bij te dragen aan lokale initiatieven die effectief CO2 reduceren of capteren, met als doel de klimaattransitie te versnellen.
Opdracht
Verwacht eindresultaat: Advies

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Om een lokale koolstofmarkt op te bouwen zijn er diverse criteria waarmee men rekening moet houden (double claiming, double counting, double selling, additionaliteit, permanentie etc). De principes hieromtrent zijn organisch gegroeid door samenwerking van een aantal profit organisaties met universiteiten, ngo’s, … Daarop is een internationale markt gebaseerd. Claire heeft de ambitie om de klimaattransitie te versnellen door ook lokale initiatieven de kans te geven in een lokale koolstofmarkt te participeren als offsettingsinitiatief van anderen. Claire heeft haar werkingsprincipes voor zichzelf afgetoetst en voldoet aan alle normen beschikbaar in het publieke domein. Het is voor ons echter onduidelijk of er ondertusssen (inter)nationale rechtspraak is over lokale of internationale offsetting. De bedoeling met deze challenge is om een juridische toetsing te doen van de rechtspraak: het in kaart brengen van het juridisch kader en nagaan of er precedenten zijn in de rechtspraak waarmee we rekening moeten houden (eigenaarschap CO2-reductie, fiscale wetgeving, milieurecht, …)

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Wanneer we deze challenge opgelost hebben, kunnen we met meer onderbouwing een lokale koolstofmarkt opzetten en onze klanten/onszelf behoeden voor juridisch valkuilen. Op die manier kunnen we de werkelijke lokale klimaattransitie versnellen.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Wij zijn een startup in een niche markt. Bovendien is offsetting een concept dat aan groeiende impact wint. Daardoor is het als niet-juristen onmogelijk om hier voldoende inzicht in te krijgen.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Claire heeft haar werkingsprincipes voor zichzelf afgetoetst en voldoet aan alle normen beschikbaar in het publieke domein. Dit hebben wij voor onszelf uitgeschreven en laten nalezen door experts (consultants/verificatiebureaus). Dit is natuurlijk geen juridische toetsing.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Het in kaart brengen van het (inter)nationale juridisch kader en nagaan of er precedenten zijn in de rechtspraak waarmee we rekening moeten houden (eigenaarschap CO2 reductie, fiscale wetgeving, milieurecht, …) bij de opbouw van ons

Praktisch

Timing

1e semester

Taal

Nederlands, Engels

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat mag enkel door de organisatie gecommercialiseerd of gebruikt worden.

Beschikbaar budget

geen budget – volgens ons ook niet van toepassing voor deze challenge

Kan op afstand uitgevoerd worden

Ja

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.