84 – Is het in deze tijden van duidelijke klimaatopwarming en milieuvervuiling nog te verantwoorden om voor alle verplaatsingen (onder 1.500 kilometer) voornamelijk het vliegtuig te nemen?

Back on Track Belgium vzw-asbl

BACK ON TRACK BELGIUM VZW-ASBL Vzw ter bevordering van de (her)ontwikkeling van de nachttrein als ecologischer en meest aangewezen vervoersmiddel tot en met minstens 1.500 kilometer
Concrete uitdaging
Verwacht eindresultaat: Nieuw concept

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Wat is de kern van het probleem? Vanuit Brussels Airport en Charleroi vertrokken in februari 2020 alleen al door twee vliegtuigmaatschappijen wekelijks 670 vluchten naar Europese hoofdsteden maar er zijn in België maar twee wekelijkse nachttreinen die nog eens moeilijk te boeken zijn. Ook in de rest van Europa is het aanbod zeer beperkt. Meer en meer burgers geven in deze postcoronatijd ‘een andere vervoermiddel’ een kans maar het nachttreinnetwerk is bijna volledig verdwenen om nog aantrekkelijk te zijn. Aangezien het (nog) een nichethema is, wordt het verhaal in België nog maar beperkt opgepikt waar het in het buitenland wel al veel meer wordt opgepikt. Dat is dan ook contradictorisch in tijden van grote klimaats- en milieuproblematiek. Graag willen we daar een filosofisch inzicht in.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Het onderzoek zou de ontwikkeling van nachttreinen helpen opdat ze aantrekkelijker worden gemaakt voor reizigers waardoor ze een aantrekkelijk alternatief kunnen vormen voor vliegtuigen en waardoor reizen minder milieuvervuilend worden.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Meer bewustwording en een vertrekpunt van verdere sensibilisatie.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

We hebben, als onderdeel van een Europees netwerk, al een eigen onderzoeksrapport gemaakt om de knelpunten te benoemen en oplossingen aan te reiken. De studie is te vinden op https://nl.backontrackbelgium.be/notre-dossier. Graag willen we de voordelen van dit ecologischer transportmiddel kenbaar maken.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Een benchmark tussen vliegtuigreizen en treinreizen tussen Europese hoofdsteden en dan een (filosofische) reflectie

Praktisch

Timing

1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar

Taal

Nederlands, Engels

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat moet publiek gemaakt worden.

Beschikbaar budget

100 euro. We hebben ook veel spoor- en mobiliteitskennis in huis

Kan op afstand uitgevoerd worden

Ja

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.