86 – Hoe kan het (toekomstig) nachttreinaanbod reizigers overtuigen dat het geen vervoersmiddel van het verleden is maar van de toekomst?

Back on Track Belgium vzw-asbl

BACK ON TRACK BELGIUM VZW-ASBL Vzw ter bevordering van de (her)ontwikkeling van de nachttrein als ecologischer en meest aangewezen vervoersmiddel tot en met minstens 1.500 kilometer
Concrete uitdaging
Verwacht eindresultaat: Nieuw concept

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Vanuit Brussels Airport en Charleroi vertrokken in februari 2020 alleen al door twee vliegtuigmaatschappijen wekelijks 670 vluchten naar Europese hoofdsteden maar er zijn in België maar twee wekelijkse nachttreinen die nog eens moeilijk te boeken zijn. Ook in de rest van Europa is het aanbod zeer beperkt. Meer en meer burgers geven in deze postcoronatijd ‘een andere vervoermiddel’ een kans maar het nachttreinnetwerk is bijna volledig verdwenen om nog aantrekkelijk te zijn. Ondanks dat promospotjes en affiches in het verleden zeer gekend en succes hadden, wordt er momenteel nog steeds beperkt over het bestaande nachttreinaanbod gecommuniceerd. Hoe kan dit opnieuw beter?

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Meer maatschappelijk draagvlak/interesse voor de nachttrein als ecologischer vervoersmiddel.

Waarom dien je deze uitdaging in?

We zijn er van overtuigd dat er heel wat potentieel is in een degelijk uitgewerkt nachttreinnetwerk en dit zowel op ecologisch vlak (CO2-reductie, minder lawaaioverlast voor omwonenden) als economisch (nieuwe duurzame werkgelegenheid, toeristische troeven). We zijn echter vrijwilligers en hebben maar een beperkte tijd beschikbaar maar zijn wel gedreven om over het onderwerp in dialoog te gaan met de studenten.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

We hebben, als onderdeel van een Europees netwerk, al een eigen onderzoeksrapport gemaakt om de knelpunten te benoemen en oplossingen aan te reiken. De studie is te vinden op https://nl.backontrackbelgium.be/notre-dossier.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Enerzijds een bevraging van reizigers die (niet) de nachttrein willen nemen (eventueel in een andere challenge) maar zeker ook creatieve inzichten voor een communicatiecampagne die net als in de jaren 60 zin doet krijgen om de nachttrein te nemen. Ee zijn nog linken met Transportgeografie voor een segmentering alsook andere vakken.

Praktisch

Timing

1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar

Taal

Nederlands, Engels

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat mag enkel door de organisatie gecommercialiseerd of gebruikt worden.

Beschikbaar budget

100 euro en veel sectorkennis

Kan op afstand uitgevoerd worden

Ja

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.