89 – Hoe kunnen we de nachttrein het aantrekkelijkste vervoermiddel maken voor afstanden tot (minstens) 1.500 kilometer ?

Back on Track Belgium vzw-asbl

BACK ON TRACK BELGIUM VZW-ASBL Vzw ter bevordering van de (her)ontwikkeling van de nachttrein als ecologischer en meest aangewezen vervoersmiddel tot en met minstens 1.500 kilometer
Concrete uitdaging
Verwacht eindresultaat: Nieuw concept

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Vanuit Brussels Airport en Charleroi vertrokken in februari 2020 worden er alleen al door twee vliegtuigmaatschappijen 670 vluchten naar Europese hoofdsteden uitgevoerd maar er zijn in België maar twee wekelijkse nachttreinen die nog eens moeilijk te boeken zijn. Ook in de rest van Europa is het aanbod zeer beperkt. Meer en meer burgers geven in deze postcoronatijd ‘een andere vervoermiddel’ de kans maar het nachttreinnetwerk is bijna volledig verdwenen om nog aantrekkelijk te zijn. Bovendien zijn de overgebleven nachttreinen al tientallen jaren oud en niet meer aangepast aan de huidige eisen van reizigers.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Het onderzoek zou de ontwikkeling van nachttreinen helpen opdat ze aantrekkelijker worden gemaakt voor reizigers waardoor ze een aantrekkelijk alternatief kunnen vormen voor vliegtuigen en waardoor reizen minder milieuvervuilend worden.

Waarom dien je deze uitdaging in?

We zijn er van overtuigd dat er heel wat potentieel zit in een degelijk uitgewerkt nachttreinnetwerk en dit zowel op ecologisch vlak (CO2-reductie, minder lawaaioverlast voor omwonenden) als economisch (nieuwe duurzame werkgelegenheid, toeristische troeven). Aangezien we deze vzw als vrijwilliger runnen kunnen we dit niet volledig alleen onderzoeken maar willen we dit graag met de studenten helpen vormgeven!

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

We hebben, als onderdeel van een Europees netwerk, al een eigen onderzoeksrapport gemaakt om de knelpunten te benoemen en oplossingen aan te reiken. De studie is te vinden op https://nl.backontrackbelgium.be/notre-dossier. Dit moet een (eerste) gefundeerde basis bieden.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Een inventarisatie van het (korte/middellangeafstandsaanbod aan vluchten)
Een vergelijking van reistijd, kost milieu-impact, werkgelegenheidskansen…. tussen vliegtuig en nachttrein
Een onderzoek naar de vereisten van een aanbod
Het formuleren van argumenten welke de knelpunten en verbeteringen zijn voor een nachttreinnetwerk We zien ook linken met andere vakken/challenges (zie andere indieningen)

Praktisch

Timing

1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar

Taal

Nederlands, Engels

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat mag enkel door de organisatie gecommercialiseerd of gebruikt worden.

Beschikbaar budget

100 euro en veel inzichten

Kan op afstand uitgevoerd worden

Ja

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.