92 – Een open campus – hoe medegebruik van (semi-)private groenzones organiseren in verband met verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, veiligheid, …

LIVING LAB CAMPUS STERRE & Afdeling MILIEU (UGent)

Het Living Lab campus Sterre is een project van de Stadsacademie, waarbij de campus als experimenteerruimte dient voor studenten, universiteitsmedewerkers, academisch personeel en externe actoren die samen innovatieve maatregelen uitwerken om de campus duurzamer en klimaatvriendelijker te maken.
Open uitdaging
Verwacht eindresultaat: Advies

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Campus Sterre is een groene oase in een dichtbevolkte buurt. De muren die rond de campus stonden worden (letterlijk en figuurlijk) langzaam opgetrokken. In het kader van het ‘Pimp your campus’ project werd een zomerbar geopend, een looppad, biodiversiteitswandeling en een ontmoetingsplek. Buurtbewoners, personeelsleden en studenten kunnen zo genieten van een fijnere plek. Echter, het openstellen van de campus brengt vele uitdagingen met zich mee: de recente vernielingen en inbraak, zwerfvuil, … Vragen rond wie verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de veiligheid, onderhoud, … dringen zich op. Hoe geven we dit ‘medegebruik van een (semi-)private groenzone vorm’ samen met de buurt en stad Gent vorm?

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Voor campus Sterre: een campus waar het fijn is om te vertoeven voor personeel, student en buurtbewoner, met de juiste juridische omkadering. Voor de maatschappij: dit is een vraagstuk dat ook op andere plekken leeft. We wisselen ervaringen uit met HoGent die ook een open campus heeft en zijn in gesprek met stad Gent om te kijken welke beleidsaanpassingen er nodig zijn van hun kant. Ook het openstellen van speelplaatsen na schooluren en in het weekend is iets waar de stad meer op wil inzetten en waar bepaalde overeenkomsten gemaakt moeten worden. Inzichten die hier worden opgedaan kunnen dus ook toegepast worden op andere cases en leiden tot ander beleid aan de UGent, andere instelingen/organisaties en stad Gent.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Studenten van het vak ‘Legal Clinic’ werkten vorig jaar reeds op dit onderwerp en gaven zeer waardevolle adviezen aan DGFB en de juridische dienst. Het zou fijn zijn mocht er dit jaar op de inzichten van vorig jaar verder gewerkt kunnen worden, en bijvoorbeeld een draft overeenkomst voor het gebruik van ‘semi-private ruimte’ zou kunnen opgesteld worden.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Er zijn processen lopende om te leren van andere hoger onderwijs instellingen om te kijken hoe zij dit aanpakken, en hoe we dit ook aan de UGent kunnen implementeren. Er valt echter nog heel wat te experimenteren en implementeren.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Interpreteren van de adviezen van de studenten van vorig jaar, en deze omzetten in een gebruikersovereenkomst tussen de verschillende partijen.

Praktisch

Timing

1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar

Taal

Nederlands, Engels

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat mag door de studenten en de organisatie gebruikt worden zonder publiek gemaakt te worden.

Beschikbaar budget

Het is mogelijk om budget te voorzien voor prinkosten, …

Kan op afstand uitgevoerd worden

Ja

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.