110 – Hoe kunnen we de leerloopbanen van Niet-Begeleide Minderjarige Vluchtelingen verbeteren?

Universiteit Gent en Stad Gent

Innovatietrajecten rond diversiteit in onderwijs
Concrete uitdaging
Verwacht eindresultaat: Helpende handen

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

De leerloopbanen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (en ook die van meerderjarig verklaarde minderjarigen) brengen heel wat uitdagingen met zich mee. Velen van hen kampen met demotivatie, gebrek aan perspectief of stoppen vroegtijdig met school. Dit zorgt voor dilemma’s bij zorgverleners en begeleiders van deze jongeren: blijven ze hen best verplichten om naar school te gaan of moeten ze zich erbij neerleggen dat het bestaande systeem niet werkt en op zoek naar alternatieven? Omdat niet-begeleide minderjarige vreemdelingen een snel groeiende groep zijn in Gent, wordt de nood aan oplossingen snel prangend.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Op korte termijn kunnen we de leerloopbanen leefbaarder maken, en de bestaande begeleiding optimaliseren. Op lange termijn kan het meer fundamenteel herdenken van de leerloopbanen het welzijn en de toekomst van de NMBV aanzienlijk verbeteren.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Omdat we er al mee aan de slag zijn binnen de Hub Ontwikkelen in Diversiteit, maar het altijd fijn is om meer mensen in het proces te betrekken en we zo de slagkracht van het traject kunnen vergroten. Meer handen = meer gedaan krijgen. Het is ook de bedoeling een bredere community op te bouwen rond de uitdaging, onder andere bestaande uit studenten/docenten/…

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Er bestaat reeds een aantal initiatieven (Groep Intro, IN-Gent, Jes vzw “Werkpalet”, Duaal leren, Becode) die gedeeltelijk oplossingen aanbieden, maar deze zijn nog onvoldoende in kaart gebracht en onvoldoende afgestemd op elkaar. Begeleiders van de jongeren hebben geen zicht op de mogelijkheden en stellen zich vragen over de toepasbaarheid op de doelgroep.
Andere bestaande oplossingen:

  • Systeem van duaal leren: werken en leren tegelijkertijd. Bestaat bij o.a. VDAB (contact: Louise Van Quaillie). Aandachtspunt: duaal leren is sterk gericht op knelpuntberoepen en dit zijn vaak niet de beroepen die populair zijn bij de jongeren. Duaal leren wordt nu volop ingevoerd, en is net reden van ongerustheid binnen het deeltijds onderwijs. Daar worden te hoge eisen gesteld voor deze doelgroep.
  • PARKOER (IN-Gent) biedt reeds kortlopend traject (60u) met interessante principes.
  • Grosso modo bestaat het aanbod na OKAN uit een zestal mogelijkheden voor de NBMV: hier is nog veel optimalisering mogelijk

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Studenten kunnen mee brainstorms faciliteren voor de stakeholders, cocreatie met de doelgroep organiseren, concrete plannen mee uittekenen, experimenten uitvoeren binnen enkele scholen (we plannen in schooljaar 2021-2022 verschillende ideeën uit te proberen).

Huidige fase: er zijn 3 domeinen van verandering vastgelegd –
1) vervolgscholen beter laten aansluiten bij de noden van de NBMV
2) een gezamenlijke begeleiding opzetten rond welzijn van NBMV
3) verkennen hoe NBMV school en werk zouden kunnen combineren.

Praktisch

Timing

1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar

Taal

Nederlands

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat moet publiek gemaakt worden.

Beschikbaar budget

2500 euro

Kan op afstand uitgevoerd worden

Nee

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.