111 – Hoe kunnen we de complexe materie van het IP recht duidelijk, correct en aantrekkelijk toelichten aan onze klanten?

Kortrijks Octrooi en Merken Bureau (KOB NV)

Wij zorgen voor de optimale bescherming van uw intellectuele eigendom
Opdracht
Verwacht eindresultaat: Nieuw concept

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

We beschikken over verschillende infonota’s voor het merken, modellen en octrooirecht. De infonota’s zijn ‘correct’ maar we merken dat deze vaak te lang of te ingewikkeld zijn voor onze klanten gezien de complexiteit van de materie. Wat kan men beschermen? Hoe verlopen deze procedures? Waar moet men rekening mee houden? Hoe kunnen wij als kantoor helpen? Dit alles op een juridische correcte manier meegeven EN daarnaast ook aantrekkelijk houden voor de klant om te lezen, blijkt voor ons een moeilijke opdracht. Klanten betrekken in het proces is echter zeer belangrijk voor ons en we hopen hier dus verandering in te brengen.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Onze klanten zien zelf meer het belang in van de bescherming van hun IP, kunnen meedenken in het proces waar zowel de klant als wij als gemachtigde baat bij hebben. Het zal voor de klant ook duidelijker zijn hoe wij precies werken en waar zij allemaal rekening mee moeten houden.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Als specialisten in IP kennen we de materie waardoor het voor ons moeilijk is dit in eenvoudige bewoordingen naar de klanten over te brengen. We hebben reeds herhaaldelijk een poging ondernomen om onze nota’s aantrekkelijker en begrijpelijker op te stellen, maar zijn hier op heden nog niet in geslaagd. Het is een unieke kans om hierbij hulp te krijgen van jonge gemotiveerde (rechten)studenten!

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Herhaaldelijke pogingen van diverse gemachtigden binnen kantoor om de nota’s te herwerken.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Analyse van de huidige nota’s
toelichting van de gemachtigden over de materie
Kritische blik van de studenten en bijgevolg halen ze reeds de onduidelijke stukken aan bij ons en wij lichten deze aan hen toe
Indien mogelijk: volledige nieuwe start met de nota’s! Praktischere aanpak.

Praktisch

Timing

1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar

Taal

Nederlands, Engels

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat mag enkel door de organisatie gecommercialiseerd of gebruikt worden.

Beschikbaar budget

Nadien mogelijke kosten om deze nota te ‘drukken’, finaliseren,…

Kan op afstand uitgevoerd worden

Ja

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.