102 – Hoe geven we in de race naar klimaatneutraliteit best vorm aan een slim en zo geautomatiseerd mogelijk matchmaking-platform voor lokale CO2-compensatie dat vlot inplugbaar moet zijn in andere digitale salesprocessen?

Claire

Claire is een marktplaats voor lokale CO2 compensatie waarbij bedrijven/organisaties die hun rest-uitstoot compenseren door financieel bij te dragen aan lokale initiatieven die effectief CO2 reduceren of capteren, in ruil voor een CO2 attest.
Concrete uitdaging
Verwacht eindresultaat: Nieuw concept

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Uiteraard is de beveiliging van de input, verwerking en het bijhouden van de data hierbij uiterst belangrijk. We streven een customer journey na waarbij de klanten automatische inzichten aangeleverd krijgen om hun product (met name de projectfiche) attractiever te maken.

Claire is momenteel bezig met het opzetten van een digitaal platform voor lokale CO2-compensatieprojecten (local offsetting). Omdat de CO2-uitstoot op dit ogenblik nog zo gigantisch groot is, zullen niet alle bedrijven in staat zijn om hun eigen CO2-uitstoot op korte termijn helemaal terug te dringen en zullen zij nood hebben aan compensatiemogelijkheden. Bij initiatiefnemers van lokale CO2-reductie of CO2-captatieprojecten is er een enorm potentieel maar een zeer grote geldnood om effectief over te gaan tot uitvoering van deze projecten. Ons platform wil deze 2 partijen met elkaar connecteren in een digitaal platform. Er zijn vanuit ICT-perspectief echter diverse technologieën alsook methodieken om een dergelijk platform op te bouwen. In samenwerking met spelers in de markt (ICT consultants, AI specialisten, etc) zijn wij momenteel een dergelijk platform aan het opzetten. Wij hebben gesproken met diverse partijen ifv offertes. Binnenkort zullen wij een keuze maken. Bijna alle partijen geven aan dat heel veel zal afhangen van hoe we de procesflows exact gaan opbouwen. De bedoeling van deze challenge is om ondersteuning te krijgen in de opbouw van onze platform (minimaal een second opinion) om dit van in het begin eenvoudig, veilig (cybersecurity & privacy/data) , onderhoudsvriendelijk, … op te bouwen.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Op korte termijn: een bijdrage (second opinion) aan de visie hoe ons platform dient opgebouwd te worden zodat het van in het begin eenvoudig, veilig, onderhoudsvriendelijk, … opgebouwd is. Op lange termijn: bijdrage aan de versnelling van de klimaattransitie

Waarom dien je deze uitdaging in?

Claire is een startup in een niche markt waarbij offsetting een concept is dat aan groeiende impact wint. Wij zijn echter vnl ingenieurs en dus is het als niet-ICTers uitdagend om alle ICT-mogelijkheden te kennen en de juiste keuzes te maken.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Conceptuele schema’s en eerste procesflows zijn aanwezig en gebruikt in overleg met ICT bedrijven.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Uitwerken van de explore fase in voorbereiding van het echte programmatiewerk, dat wil zeggen

  • Meewerken aan het opstellen van story mappen en procesflows
  • Architectuur plan: nagaan welke technologieën mogelijk zijn, nagaan hoe andere platformen zijn opgebouwd, innovatieve oplossingen aanreiken, zorgen dat de mogelijkheid er is om vlot in te pluggen in andere platformen…
  • Veiligheid: bewaken dat alle input, verwerking en storage van data op een beveiligde manier gebeurt
  • Risico-analyse: valkuilen detecteren

Praktisch

Timing

1e semester

Taal

Nederlands, Engels

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat mag enkel door de organisatie gecommercialiseerd of gebruikt worden.

Beschikbaar budget

10000 exclusief subsidies (nog toe te kennen)

Kan op afstand uitgevoerd worden

Nee

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.