112 – Hoe kunnen we de rechten van individuen in burgerparticipatieprojecten beschermen én communiceren?

Comon

Comon is een collectief van wetenschappers, technologen en creatievelingen van Stad Gent, imec, Universiteit Gent en Bibliotheek De Krook dat van Gent een betere, aangenamere en wijzere stad maken door problemen van Gentenaren aan te pakken met wetenschap en technologie als deel van de oplossing.
Opdracht
Verwacht eindresultaat: Advies

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Met Comon willen we problemen van de Gentenaren oplossen. We doen dit participatief. Gentenaren kunnen dus zelf aangeven welk probleem ze prioritair willen aanpakken. En iedereen die dat wenst mag mee nadenken over een technologische oplossing voor het probleem. Kortom, binnen Comon werken burgers samen met wetenschappers, technologen, mensen uit het middenveld, etc. De grote droom is natuurlijk dat we een sociaal probleem (bv. niet alle mensen begrijpen hun dokter) de wereld uit helpen en dat iedereen daar beter van wordt. Maar hoe beschermen we de intellectual property rights van alle deelnemers? Wat als iemand een idee wil gaan vermarkten dat in een Comon brainstorm voor het eerst werd vermeld? Wat als iemand wel mee wil brainstormen, maar niet wenst dat de ideeën worden gebruikt door een commerciële partij? Etc.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Goede afspraken maken goede vrienden. Wij hopen dat we een heldere boodschap kunnen meegeven aan alle deelnemers van de Comon-burgerparticipatieprojecten, zodat alle partijen écht kunnen samenwerken.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Dit is het lanceringsjaar van Comon. Dat betekent dat we nog een aantal zaken moeten uitklaren. We hebben echter zelf onvoldoende kennis van het recht om dit zelfstandig op te pakken.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

We hebben contact opgenomen met een advocate en een adviesbureau. Zij helpen ons in déze fase met het in orde brengen van alle GDPR-regelgeving. Dat is een hele kluif, aangezien er heel wat organisaties meewerken aan Comon. Pas nadien kunnen we deze mensen (eventueel) inschakelen om ook naar het IP-vraagstuk te kijken.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Zonder het als een lineair traject te zien, lijken ons de volgende zaken belangrijk:

  • bevraging van diverse doelgroepen (deelnemers aan brainstorms, ondernemers, etc.): “Is er überhaupt een probleem?”
  • verkennen van de IP-regels van andere burgerparticipatieprojecten (zoals amai, scivil, etc.)
  • opstellen van een duidelijk regelgevend kader
  • aftoetsen van het regelgevend kader aan het beleid van de partners (UGent, Stad Gent, imec)
  • vertalen van het regelgevend kader naar de meest heldere boodschap voor deelnemers aan activiteiten

Praktisch

Timing

1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar

Taal

Nederlands

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat moet publiek gemaakt worden.

Beschikbaar budget

Samen te bekijken.

Kan op afstand uitgevoerd worden

Ja

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.