39 – Hoe leggen we de link naar de reguliere arbeidsmarkt?

DBSE Gent, Dienstenbedrijf Sociale Economie Gent

Kwalitatieve werkervaring aanbieden voor mensen in sociale tewerkstelling om de stap naar de arbeidsmarkt te verkleinen

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Als coördinator van de cluster horeca binnen Ikook kan ik vast stellen dat we niet genoeg bekend zijn bij de privé werkgevers. Ik wil deze link maken zodat we breder bekend geraken, uitgebreider netwerk creëren zodat we onze doelgroepmedewerkers een waaier aan kansen kunnen aanbieden.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Dit is zeker te bekijken op lange termijn. Voor onze organisatie zou het een enorm pluspunt zijn dat onze doelgroepmedewerkers meer mogelijkheden krijgen na hun traject bij ons. Voor werkgevers zou het een enorm pluspunt zijn omdat ze weten dat ze gemotiveerde medewerkers krijgen. Ze krijgen de kans om mensen eerst te laten inlopen via een stage, vaste contactpersonen, loonkost die stelselmatig stijg (vergelijkbaar met IBO), begeleiding vanuit DBSE,…

Waarom dien je deze uitdaging in?

Omdat ik zeer gepassioneerd ben over onze projecten binnen DBSE en er van overtuigd ben dat als we breder bekent geraken op de reguliere arbeidsmarkt, beter contacten onderhouden we meer mensen op de juiste plaats krijgen en dat is goed voor iedereen. Zoals onze organisatie, werkgevers, de stad, onze economie,…

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Vergadermomenten, ontmoetingsmomenten, persoonlijke contacten. Hieruit hebben we geleerd dat hier veel meer structuur moet in komen.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Horeca van Gent in kaart brengen, prospectie doen. Onze werking analyseren en deze in kaart brengen om duidelijk over te brengen naar de privé werkgevers en welke stappen er kunnen worden genomen.

Eventueel een website of app waar de vacatures kunnen worden gecentraliseerd waarvoor onze doelgroepmedewerkers in aanmerking kunnen komen. Iets waar werkgevers zich zichtbaar kunnen maken die geïnteresseerd zijn om mensen van uit DBSE een kans te geven

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Verwachtingen moeten afgestemd worden op elkaar

Praktisch

Timing: 1e semester, Gedurende het jaar
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands
Intellectuele eigendom: Het resultaat gaat naar UGent om op het einde van het project pas te moeten beslissen (C)
Budget:

infrastructuur en materiaal ter beschikking

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.