40 – Wat kunnen we doen om onze logistiek naar beheer stock en betoelevering van mobiele verkooppunten te optimaliseren?

Sociale Kruideniers Gent

Op verschillende plaatsen in Gent willen we sociale kruideniers uitbouwen die een kwaliteitsvol alternatief bieden voor noodhulp aan mensen met een beperkt inkomen, ongeacht hun verblijfsstatuut.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Sociale Kruideniers Gent groeien met meerdere verkooppunten waaronder ook mobiele punten. De organisatie van onze toelevering, stockage en distributie moet meegroeien en worden aangepast aan onze groei. Wij zijn sterk afhankelijk van de dagelijkse toelevering van voedseloverschotten, een stroom die moeilijk voorspelbaar is. Dit maakt dat het logistieke proces geen evidente is en bovendien hebben wij niet de middelen voor een grote bestaande software voor stockbeheer.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Onze groei zou makkelijker verlopen. Wij zouden zelf ook minder afval hebben.

Waarom dien je deze uitdaging in?

De logistiek is momenteel een proces dat geleidelijk aan gegroeid is en werkt op gezond verstand en enthousiasme. Gezien onze groei willen we graag dit proces optimaliseren op een creatieve en betaalbare manier.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Tot nu toe intuitief te werk gegaan, niet vanuit een model

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Value chain uitwerken en waar mogelijk optimaliseren. Hierbij rekening houden met de beperkte middelen van onze organisatie.

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Draaiboek voor de dagelijkse logistiek meer bepaald aan en afvoer producten en stock beheer

Praktisch

Timing: 1e semester, 2e semester
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands, Engels
Intellectuele eigendom: Het resultaat wordt Creative Commons (A)
Budget:

bureelmateriaal is voorzien

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.