43 – Om onze economische innovatieve en maatschappelijke ambities te kunnen waarmaken zijn we op zoek naar nieuwe activiteiten.

MIRTO

Wij zijn een maatwerkbedrijf dat gespecialiseerd is in drukwerk & mailings, verpakkingswerk en groenonderhoud.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

De activiteiten van maatwerkbedrijven situeren zich steeds in dezelfde periferie: verpakken, herverpakken, groenonderhoud, houtbewerking, recyclage… Als MIRTO hebben wij onze ambities neergepend in een merkpaspoort en deze zijn niet min. Met de huidige activiteiten zullen we deze op lange termijn niet kunnen waarmaken. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe rendabele activiteiten, misschien zelfs een eigen product, waarbij onze mirtolisten (medewerkers) betekenisvolle arbeid kunnen verrichten.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

De oplossing van dit probleem zou kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van onze ambities. Economisch willen we:

 • minder afhankelijk zijn van subsidies
 • 30% groeien om te kunnen investeren in innovatie
 • een eigen product ontwikkelen om sterker te staan

Innovatief willen we:

 • groeikansen opzoeken en de winst investeren in het welzijn van klanten en werknemers
 • een hogere kwaliteit leveren door diensten transparant te begrenzen
 • een pionier zijn in de netwerkeconomie
 • een voortrekkersrol spelen in de sociale arbeidsmarkt

Maatschappelijk willen we:

 • de productie duurzamer maken
 • de tewerkstelling duurzamer maken: kansengroepen blijven inschakelen met een hoge begeleidingsgraad (65%) en arbeid ergonomischer maken
 • een pionier zijn om hokjesdenken op de arbeidsmarkt te elimineren
 • een pionier zijn in de betekeniseconomie

Waarom dien je deze uitdaging in?

We zijn er van overtuigd dat we als MIRTO maatschappelijk waarde creëren. We voelen echter aan dat we bij het zoeken naar nieuwe arbeid steeds blijven hangen in dezelfde stereotype opdrachten (tunnelvisie). Dat een jonge, onafhankelijke, frisse kijk wonderen kan doen, daar geloven we in!

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

In de loop der jaren werden een aantal nieuwe activiteiten opgestart. Hierbij werd uitgegaan van wat kunnen we aanbieden en niet van wat de markt verwacht. Er werd gewerkt op buikgevoel. Ook zorgde onze bedrijfsstructuur er tot voor kort voor dat het op zoek gaan naar nieuwe activiteiten geen deel uitmaakte van iemands takenpakket. Het was ieders en niemands taak, met andere woorden: er gebeurde weinig en te ‘ad hoc’.

Onze nieuwe bedrijfsstructuur voorziet onder het domein ‘marketing, sales en innovatie’ een luik innovatie waar dit probleem wel wordt aangepakt. Ook het hele (nieuwe) beleidsteam gaat een actievere rol spelen op vlak van strategie op korte, middellange en lange termijn en dus ook op het gestelde probleem. We blijven echter flink hangen in de bovenvermelde tunnelvisie.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Belangrijk is om MIRTO te leren kennen: wie zijn onze mirtolisten, wat zijn hun talenten. Waarin kan MIRTO het verschil maken, wat is onze identiteit. Een gesprek, een bezoek kan een eerste aanzet zijn. Het doornemen van ons merkpaspoort kan een tweede stap zijn.

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

We zijn ons er van bewust dat een pasklare oplossing voor jaren utopisch is maar we zijn er van overtuigd dat zinvol werk in combinatie met groeikansen voor onze mirtolisten moet te vinden zijn. Onder welke vorm dit gebeurt laten we, met uitzondering van een powerpoint presentatie, over aan de makers.

Praktisch

Timing: 1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands
Intellectuele eigendom: Het resultaat gaat naar UGent om op het einde van het project pas te moeten beslissen (C)
Budget:

Budget kan ‘in regie’ besproken worden, afhankelijk van de aard van de uitwerking. Qua infrastructuur kunnen vergaderzalen op 4 locaties gebruikt worden. Er is veel bespreekbaar.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.