44 – Hoe kunnen we de beleving van supporters in volleybal verhogen?

Volley West-Vlaanderen

Overkoepelende bestuursorganisatie die volleybal in West-Vlaanderen promoot

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Tot op heden bestaat de beleving als supporter hoofdzakelijk uit het bekijken van wedstrijden. Maar onder andere coronatijden maken het onzekerder als supporter nog aanwezig te kunnen zijn, zeker in grote aantallen. Hoe kunnen we supporters toch wedstrijden laten beleven, en zelfs nog meer dan vroeger, ook rekening houdend met deze beperkingen.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

De uiteindelijke impact moet zijn om de totaalbeleving van indoorsporten in het algemeen (met hier volleybal als voorbeeld) voor supporters te verhogen. Dit met een andere dimensie dan louter fysieke aanwezigheid (korte termijn : hoe in tijden van corona een wedstrijd kunnen beleven), maar ook als de fysieke aanwezigheid mogelijk is, moet het concept staande blijven en zelfs de beleving versterken tov vroeger (lange termijn).

Indoorsporten en hun clubs gaan klappen krijgen als de beleving van de sport wordt teniet gedaan door beperking van aanwezigheid van supporters. Dit kan resulteren in verdwijnen van clubs, minder sociaal verenigingswerk, minder sport … kortom een neerwaartse spiraal die de sport ten gronde kan richten.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Ik speel al langer met de gedachte om initiatieven uit te werken om de beleving van volleybal te verhogen om de sport aantrekkelijker te maken voor supporters. De huidige tijd en beperkingen die worden opgelegd is een ideaal moment om een nieuwe concept naar voor te brengen.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Er zijn lokale initiatieven per club die sporadisch gebeuren (sociale media, muziek tijdens wedstrijden), maar niemand heeft momenteel een oplossing voor de non-beleving. De bedoeling moet zijn een centraal concept en platform te maken dat provinciaal, nationaal, … verder kan uitgerold worden. Bvb. hoe een wedstrijd beleven in een eigen “bubbel”, niet op de tribune enz …

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Verschillende facetten komen aan bod:

  • uitdenken van nieuwe belevingsconcepten “out of the box”
  • polsen als ze maatschappelijk gedragen worden, zijn supporters bereid aan dit concept deel te nemen
  • hoe kan het concept technisch ingevuld /uitgevoerd worden
  • welk kostenmodel kan er tegenover staan om het uit te rollen naar deelnemende clubs

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Het eindresultaat zou moeten zijn een concept, gevalideerd dat het gedragen is door de maatschappij, en de bepaling van de (technische) uitwerking er van. Dit kan voorgesteld worden in een video of via een proof of concept.

Praktisch

Timing: 1e semester
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands, Engels
Intellectuele eigendom: Het resultaat wordt Creative Commons (A)
Budget:

Budget kan ter beschikking worden gesteld bij voorstelling van het concept, om er een eerste invulling aan te geven.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.