45 – Hoe kunnen we jongeren (en vooral tieners (10-14 jaar)) laagdrempelig bereiken zodat hun ideeën, signalen, suggesties en klachten tot bij de Jeugddienst en dus ook het bestuur geraken?

Jeugddienst Stad Gent

Wij creëren kansen voor alle kinderen en jongeren om zich te ontplooien en mee vorm te geven aan een kind- en jeugdvriendelijk Gent. Samen met partners organiseren we acties en activiteiten, ondersteunen we jeugdinitiatieven en werken we aan een geïntegreerd jeugdbeleid.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Het team Inspraak en Participatie van de Jeugddienst heeft de laatste jaren heel wat expertise opgebouwd en geëxperimenteerd met nieuwe methodieken. Toch merken we enkele knelpunten en zijn de meeste stadsbrede inspraakprojecten te weinig op maat van de doelgroep kinderen, jongeren en studenten. De methodieken zijn te weinig gericht op co-creatieprojecten.

We willen meer stimulans geven aan ideeën van kinderen en jongeren, en hier meer ruimte voor maken. Corona heeft ons duidelijk gemaakt dat we als stadsdienst te weinig online zijn om de stem van kinderen en jongeren tot bij de juiste mensen binnen de stad te brengen.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Als Jeugddienst en als Stad zouden we meer voelen wat er echt leeft bij kinderen en jongeren, maar we zouden ook meer aan de slag kunnen gaan met vaak heel goede ideeën van kinderen en jongeren om Gent nog kind- en jeugdvriendelijker te maken.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Als Jeugddienst vinden we het belangrijk om heel laagdrempelig te werken en te voelen wat er leeft. Momenteel zijn er te veel drempels en gaan er te veel goede ideeën verloren, ideeën die jongeren hebben voor de stad of ideeën die we samen kunnen oplossen. Er gaat te veel tijd en geld verloren om de bevragingen tot bij de jongeren te brengen, en er gaan te veel ideeën verloren omdat ze niet tot bij de Jeugddienst en de Stad geraken.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Naast de structurele inspraakprojecten ‘Thuis in ’t Stadhuis’ voor kinderen en de Jeugdraad voor jongeren (die al een tiental jaar lopen), heeft de Jeugddienst de laatste jaren ook geëxperimenteerd met nieuwe inspraakvormen, zoals de brede kwalitatieve bevraging onder de noemer “Mayor @ your Town” en het burgerschapsproject ‘Onze Eeuw’ naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen.

We startten meer en meer online bevragingen via Google Forms, en de Jeugdraad heeft voor de eerste keer geëxperimenteerd met een google form gelinkt aan promo op Instagram. De Stad Gent start in september ook een online participatieplatform waar je participatieprojecten zal kunnen plaatsen zodat Gentenaars zullen kunnen liken, reageren en ideeën inzenden.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

  • Manieren en methodieken bedenken om onze doelgroep te bereiken
  • Bevragingen opstarten wat de doelgroep hiervan vindt
  • Test case

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Frisse ideeën, nieuwe methodieken, nieuwe manieren van participeren, dit kan online of offline zijn.

Praktisch

Timing: 1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands
Intellectuele eigendom: Het resultaat gaat naar UGent om op het einde van het project pas te moeten beslissen (C)
Budget:

Kleine onkosten zijn mogelijk. Verder af te stemmen met Jeugddienst.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.