46 – Hoe kunnen we personen met een NAH eenvoudig en virtueel met elkaar in contact brengen en hen wegwijs maken over het leven met en na een NAH?

NAH LIGA VZW

Samen voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Een niet aangeboren hersenletsel of NAH is een hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, dewelke niet ontstond rond of vanwege de geboorte. Dit letsel leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn met als gevolg aangewezen te zijn op hulpverlening. Het leven van een persoon met NAH veranderd plots en totaal.

Enerzijds krijg veel medische informatie op dat moment wat je slecht opneemt omdat er zoveel op je afkomt, anderzijds mis je veel praktische informatie. Voornamelijk hoe het verder moet na ontslag uit het ziekenhuis wordt dikwijls een zoektocht. Er wordt zelden een automatisch hulpverleningsproces op gang gezet. Hierdoor dienen personen met een NAH nog steeds veel te veel zelf uit te zoeken door bijvoorbeeld per toeval op hulpverleningsmodules te botsen, zich in te schrijven voor enkele infoavonden of te bevragen bij lotgenoten.

Echter beschikken personen met een NAH niet altijd over voldoende mobiliteit of mogelijkheden om zich te verplaatsen naar voordrachten of samenkomsten, waardoor veel patiënten noodzakelijk informatie mislopen.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

In eerste instantie willen wij personen met NAH (of familieleden van) voldoende informeren over het leven na NAH en hen wegwijs maken doorheen de verscheidene facetten – zoals de ziekenhuisopname, revalidatieproces, administratie, juridisch, …

Graag maken we dit mogelijk door informatie te bundelen en op een eenvoudige manier aan te bieden aan élke patiënt. Bovendien dienen we rekening te houden met personen die onvoldoende mobiel zijn en proberen hen te betrekken bij zoveel mogelijk samenkomsten en voordrachten. Dit zou ervoor zorgen dat patiënten en mantelzorgers niet meer verloren lopen tijdens het revalidatieproces en onnodige tijd verliezen met het opzoeken van informatie. Zo vinden zij sneller de gepaste instanties, aanvraagdocumenten en hulpmiddelen. Als gevolg kunnen zij hun tijd efficiënter en gepaster besteden, namelijk tijd voor hun herstel en voor elkaar.

Waarom dien je deze uitdaging in?

De NAH Liga streeft naar de optimalisatie van de kwaliteit van leven van personen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (afgekort NAH) en hun omgeving in Vlaanderen. Door onze interactieve webpagina en facebookpagina dat personen met NAH (of familieleden) nog vaak met veel vragen zitten na ontslag, praktische vragen waarvan het antwoord niet zomaar te vinden is met een eenvoudige zoekopdracht in google. Door een platform te creëren waar deze vragen gebundeld zijn kunnen wij het leven van personen met NAH aangenamer en gemakkelijker maken, wat net onze missie is.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Zoals aangegeven is er de website nahliga.be met contactpagina en de interactieve website hersenletsels.be (kennisplein), door twee verschillende websites te hebben staat de informatie verspreid en komen er nog steeds vragen binnen van mensen die informatie niet direct terugvinden. Echter zijn wij een vereniging met enkel vrijwilligers waardoor antwoorden op vragen soms achterstand oplopen. Wij willen dan ook alle personen met een NAH tijdig van antwoord voorzien en willen graag een efficiënter platform.

Omtrent de betrekking van minder mobiele patiënten bij infoavonden zijn er de laatste maanden, omwille van COVID-19, veel inspanningen getroffen (webinars, zoommeetings, …). Deze zijn zeer positief onthaald bij de leden en gebruikers. Een duurzaam systeem zodat deze inspanningen ook na COVID-19 blijven voortduren zou voor veel patiënten betekenisvol zijn.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Wij geloven dat de volgende stap de ontwikkeling van een online platform is (vb. app, geïntegreerd platform van twee websites), waar zoveel mogelijk informatie gebundeld staat, eenvoudig contacten gelegd kan worden en livestreamingsmogelijkheden biedt van samenkomsten. Als Liga kunnen wij inhoudelijke ondersteuning bieden en inhoud aanleveren: Welke informatie is belangrijk, wat zijn veel gestelde vragen, wat verwachten gebruikers (onze leden: patiënten, mantelzorgers, …) van een virtueel informatie –en contactenplatform, … Echter kunnen wij geen technische ondersteuning bieden.

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Wij hopen op een afgewerkt product of proof of concept (app, website of ander soort platform) waarmee we naar een developer kunnen stappen.

Praktisch

Timing: 1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands
Intellectuele eigendom: Ik weet het nog niet
Budget:

Wij zijn een VZW zonder structurele inkomsten met enkel vrijwilligers, wij kunnen geen budget (of heel beperkt budget) beschikbaar stellen voor enkele onkosten.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.