47 – Hoe kunnen we vrachtwagens op een veilige en energie-efficiënte manier laden?

NV SAEY

one stop shop metaalhandel en bewerkingen

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Door de verschillende materialen die in de vrachtwagen moet geladen worden is het voor de laders niet altijd eenvoudig om dit op de meest perfecte manier te doen. Zij moeten op ervaring de vrachtwagen laden, rekening houden met de volgorde van de klanten die de vrachtwagen zal aandoen, met de verschillende types materiaal die moeten geladen worden en met de ladingzekerheid.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Voor onze laders zou een hulp bij het laden van de vrachtwagen hun job vereenvoudigen. Voor de maatschappij zal de ladingzekerheid verhogen waardoor de vrachtwagen veiliger op de openbare weg komt. Voor de studenten betekent dit dat zij met verschillende geledingen binnen de organisatie in aanraking komen en een bijdrage kunnen leveren op technologisch vlak.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Wij zijn al een tijd op zoek naar een tool om onze laders te helpen bij het laden van de vrachtwagen. Dit lijkt ons een mooi project, dat ook kan open getrokken worden naar andere organisaties die vaak met hetzelfde probleem kampen.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

onderzoeken bestaande tools – gebruik van augmented reality? – poorten uitrusten met camera’s om lading te controleren

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

beginnen vanaf een blanco papier – haalbaarheid onderzoeken – oplossing voorstellen – tool uitwerken die kan geraadpleegd worden op smartphone/tablet

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

concept van een tool waardoor de laadruimte van een vrachtwagen gevisualiseerd wordt met de volgorde waarin de materialen moeten geladen worden. Veiligheid en snelheid bij de service naar de klant moeten hierbij voorop staan.

Praktisch

Timing: Gedurende het jaar
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands, Frans
Intellectuele eigendom: Het resultaat gaat naar UGent om op het einde van het project pas te moeten beslissen (C)
Budget:

te bepalen

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.