48 – Hoe ziet het mobipunt van de toekomst eruit?

Mobipunt vzw

Mobipunt vzw werkt aan de uniforme en kwaliteitsvolle uitbouw van mobipunten in Vlaanderen

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Mobipunten zijn mobiliteitsknoopunten waar verschillende duurzame en gedeelde vervoersopties samenkomen en op elkaar afgestemd worden, aangevuld met extra diensten. Denk aan: openbaar vervoer, taxi’s, deelwagens, -fietsen, een pakjesautomaat, wachtaccomodatie, een fietspomp, horeca, …

Mobipunten zijn een belangrijk onderdeel van de omslag richting een ander mobiliteitssysteem dat niet langer draait op auto-afhankelijkheid. Om dit potentieel waar te maken, moeten deze mobipunten echter voor iedereen toegankelijk en aantrekkelijk zijn. En net aan die attractiviteit en inclusiviteit kan verder gesleuteld worden om mobipunten toekomstbestendig te maken.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Een breed, uniform en toegankelijk netwerk van mobipunten kan een ommekeer betekenen in ons verplaatsingsgedrag. Combimobiliteit wordt via mobipunten gestimuleerd, wat zorgt voor een daling van de auto-afhankelijkheid. De voordelen zijn legio: betere luchtkwaliteit, afremmen van de klimaatverandering, minder files, betere gezondheid, … Aantrekkelijke en inclusieve mobipunten zorgen ervoor dat de maatschappelijke ongelijkheid op vlak van mobiliteit (vervoersarmoede) afneemt. Zo zorgen we ervoor dat iedereen toegang heeft tot mobiliteit en dus volwaardig kan deelnemen aan de samenleving.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Mobipunt vzw – opgericht door Taxistop, Autodelen.net en Infopunt Publieke Ruimte – introduceerde in 2017 het concept mobipunten in Vlaanderen. Sindsdien werken we aan de uitrol ervan in functie van de transitie naar een duurzame deel- en combimobiliteit. In juli 2020 maakte Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters bekend dat er 1.000 mobipunten in Vlaanderen geïnstalleerd zullen worden onder de noemer ‘Hoppin’. Als Mobipunt vzw juichen we dit toe en willen we blijven werken aan de verbetering van het concept. In het bijzonder vinden we het belangrijk om voldoende aandacht te geven aan de sociale inclusie en de (digitale) toegankelijkheid van mobipunten.

Voorts is het belangrijk om stil te staan bij de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat mobipunten/Hoppin-punten mensen verleiden tot multimodaal gedrag. Wat maakt een mobipunt een aantrekkelijke plek? Kan het meer zijn dan een functionele plek? Hoe kunnen we de beleving optimaliseren? En welke innovatieve businessmodellen zijn er mogelijk om deze doelen te behalen? De toekomstbestendigheid van mobipunten hangt immers sterk af van de business case, het design, de usability, …

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Vanuit de Vlaamse overheid is reeds een Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten opgesteld waarin aandacht wordt besteed aan verschillende prestatie-eisen binnen de categorieën ‘Mobiliteitsaanbod’, ‘Diensten’, ‘Oriëntatie’, ‘Ruimtelijke integratie’ en ‘Ontwikkeling’. Deze prestatie-eisen worden steeds toegepast per type mobipunt.

Bij de begeleiding van een gemeente in de totstandkoming van een mobipunt, voorziet Mobipunt vzw naast de klassieke begeleiding ook de optie om een participatietraject op te zetten. Dit vergroot de kennis over de potentiële gebruikers en verhoogt het draagvlak voor en het gebruik van het mobipunt.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Het vormgeven van het mobipunt van de toekomst kent verschillende componenten en mogelijkheden. Het kan gaan om infrastructuur, communicatie, user experience, participatie, … Zo kan er bv. nagedacht worden hoe buurtbewoners het best kunnen betrokken worden in de totstandkoming van hun mobipunt. Of welke opties er zijn qua pakjesverdeling of vergroting van de sociale cohesie. Of misschien kan er zelfs nagedacht worden over coworking plekken. Afhankelijk van de insteek kan hiervoor gewerkt worden met surveys, interviews, focusgroepen, testpersonen, design, …

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

We ontvangen graag aanbevelingen en (ideeën over) concrete producten over hoe mobipunten aantrekkelijker en inclusiever gemaakt kunnen worden. Dit kan gaan om een verslag van interviews, een prototype van een innovatieve technologie of infrastructuur (urban furniture) die de sociale cohesie versterkt. Het eindproduct hangt sterk af van de gekozen insteek. De studenten die voor deze challenge kiezen, kunnen vervolgens indien gewenst deelnemen aan de Mobihub Student Challenge van Shared Mobility Rocks, een internationaal symposium over gedeelde mobiliteit op 8 december 2020 in Brussel, waar ze hun resultaten kunnen voorstellen.

Praktisch

Timing: 1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands, Engels
Intellectuele eigendom: Het resultaat gaat naar UGent om op het einde van het project pas te moeten beslissen (C)
Budget:

Dit kan besproken worden.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.