49 – Wat als we weten waar mensen willen lopen? Hoe kunnen we op een efficiëntie manier data verzamelen rond voetgangers in functie van de verdere uitbouw van het voetgangersbeleid van de stad Gent. Hoe komen we te weten waar voetgangers in Gent stappen? Welke routes kiezen ze? En welke zeker niet? Maken alle voetgangers dezelfde keuzes?

Stad Gent - Mobiliteitsbedrijf

Het Mobiliteitsbedrijf zorgt ervoor dat iedereen in Gent zich vlot en aangenaam kan verplaatsen: te voet, met de fiets, met bus of tram of met de auto.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

De stad wil in de toekomst nog meer gaan inzetten op het uitbouwen van een voetgangersbeleid door middel van een actieplan voor voetgangers. Het is belangrijk om te beschikken over voldoende cijfers zodat we zowel het algemeen beleid als concrete uitvoeringsdossiers rond voetgangers kunnen stofferen, monitoren en evalueren. Momenteel beschikken we over de cijfers van de modal split op basis van het onderzoek verplaatsingsgedrag. We ontbreken echter cijfers over het aantal voetgangers op bepaalde plaatsen in de stad. Tot op heden werden voetgangers amper meegenomen in zowel manuele als de automatische tellingen die het Mobiliteitsbedrijf doet om het mobiliteitsbeleid te ondersteunen en te monitoren. We zoeken dus naar mogelijkheden om op een tijdsefficiëntie wijze betrouwbare data over voetgangers te verzamelen.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Als we een oplossing vinden om data te verzamelen over het gedrag van voetgangers kunnen we een gefundeerde start maken van ons voetgangersbeleid en kunnen we op middellange termijn ook een evaluatie maken van het beleid op basis van de cijfers.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Dataverzameling mbt voetgangers staat nog in zijn kinderschoenen en het is duidelijk dat er hier mogelijkheden zijn voor innovatie. Binnen onze afdeling van het Mobiliteitsbedrijf beschikken we echter over onvoldoende kennis om de nieuwe technologieën te verkennen. Voor studenten is dit een interessante case omdat er nieuwe technologieën kunnen worden onderzocht die concreet op het terrein kunnen worden gerealiseerd als ze werkbaar zijn.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Er worden reeds gegevens verzameld rond voetgangers in het winkelwandelgebied, via gsm-signalen (bluetooth). Die geven echter zeer algemene data over drukte, niet over het aantal voetgangers, routes, richting, enz.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Er dient in overleg met het Mobiliteitsbedrijf in kaart gebracht te worden welke data er noodzakelijk zijn, welke budgetten er zij, met welk doel welke data we wensen te verzamelen. Vervolgens dient er te worden gekeken welke mogelijkheden er zijn om deze data te verzamelen om tot een voorstel te komen over het verzamelen van de data. Het is wenselijk dat de voorgestelde oplossingen getest worden op het terrein.

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Proof of concept

Praktisch

Timing: 1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands
Intellectuele eigendom: Het resultaat gaat naar UGent om op het einde van het project pas te moeten beslissen (C)
Budget:

Indien de kosten beperkt zijn, is dat mogelijk

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.