53 – Wat als er geen leegstaande sociale woningen meer zouden zijn?

Dienst Outreachend Werken

Netwerken bouwen rond en ondersteunen van de meest kwetsbare personen op Gents grondgebied

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Leegstand in sociale woningen en ellenlange wachtlijst.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Immens. Hier zijn al verschillende legislaturen, zowel lokaal als federaal, over gegaan, met verwijten en wanbeleid. De wachtlijsten blijven aangroeien, gemiddelde wachttijd 8 jaar. Terwijl er zoveel woningen leegstaan. De rabot torens, nieuw gent: allemaal stadkankers die in afwachting van renovatie of door “frictieleegstand” niet gebruikt worden. Er is een wooncrisis in Gent die maar niet opgelost geraakt. Waarom geen alternatieven aanbieden, tijdelijke bezettingen of sociale co-housing projecten opzetten, inzetten op housing first

Waarom dien je deze uitdaging in?

De steeds terugkerende frustratie van te werken met dak- en thuisloze mensen die niet eens een kot hebben waar ze kunnen inblijven, ook al kraait Maggie nog zo hard. Dat terwijl sociale woonmaatschappijen er blijkbaar niet in slagen om woningen tijdig terug beschikbaar te maken. De kosten voor renovatie worden gedrukt door te “wachten” tot een volledig appartementsgebouw aangepakt kan worden. Dit resulteert in leegstaande gangen , vandalisme en inbraak. Onveiligheidsgevoel, totaal onderbenutten van de infrastructuur en wachtlijsten.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Renovatie projecten van sociale woonmaatschappijen zelf, subsidies van regering, bestickering van leegstaande panden om problematiek aan te kaarten, oprichten van task force wonen,

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Alternatieve invullingen van leegstaande sociale woningen: zaken zoals Box in a Box promoten en uitwerken, organisaties linken : bv Housing first en project leegstand benutten van ruimte: vb woningen waar niet in gewoond kan worden, als kantoorruimte of voor vzw’s en organisaties

Anders kijken naar renovatie van sociale leegstaande woningen: samenwerken met sociale economie, meer bij de huurder leggen bv huurvermindering indien huurder klusjes kan doen in het gebouw, concïerge functie versterken

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Alternatieve ideeën voor de tijdelijke invulling van leegstaande sociale woningen
Infrastructurele ideeën om renovatieleegstand tegen te gaan
Logistieke tools om frictieleegstand tegen te gaan

Praktisch

Timing: 1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands, Engels
Intellectuele eigendom: Het resultaat wordt Creative Commons (A)
Budget:

neen

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.