54 – Hoe kan nieuwe technologie mensen aanzetten om zich duurzaam te verplaatsen wanneer ze reizen in eigen land?

Taxistop en Netwerk Duurzame Mobiliteit

Taxistop vzw bouwt aan een efficiënte mobiliteit voor iedereen door het delen van voertuigen en het connecteren van vervoerswijzen. Taxistop zet hiervoor in op eigen mobiliteitsdiensten, innovatie en sensibilisering. Daarnaast is Taxistop lid van het erkende koepelorganisatie Netwerk Duurzame Mobiliteit. Samen werken de leden aan de campagne #goedopweg rond de week van de mobiliteit, met als clusters 'Verover de Ruimte' en 'recreatie'.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

De Vlaming grijpt bij recreatieve trips sneller naar de auto dan naar andere vervoersmiddelen. Dit is niet anders wanneer ze willen reizen in eigen land. Daarnaast zijn vele vakantielocaties in België enkel goed bereikbaar met de auto. Dit maakt dat recreatieve trips vaak minder duurzaam verlopen dan andere trips. Op basis van welke factoren kiezen reizigers hun vervoersmiddel? Hoe kan alle nodige informatie om een recreatieve verplaatsing te plannen op een toegankelijke manier gepresenteerd worden? Hoe kan nieuwe technologie het keuzeproces vergemakkelijken en de transportkeuze tegelijkertijd ook verduurzamen?

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Het resultaat van de uitdaging brengt alle factoren in kaart die een impact hebben op het keuzeproces. De oplossing moet de reizigers bewustmaken van de gevolgen van hun verplaatsingsgedrag en hen ook aanzetten tot gedragsverandering. Bv. in een app kan op een overzichtelijke manier weergegeven worden wat de voor- en nadelen zijn van de verplaatsing. Naast de tijdsduur van de verplaatsing kan je ook de impact op milieu, kostprijs, comfort, gezondheidsimpact, … weergeven om de gebruiker een bewuste keuze te laten maken. Op die manier wordt de incentive verminderd om enkel en alleen te gaan voor de makkelijke en meest vervuilende optie (auto) te gaan.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Binnen het Netwerk Duurzame Mobiliteit werken verschillende organisaties tegelijkertijd aan de huidige mobiliteitsuitdagingen. Door aan deze uitdaging deel te nemen krijgen de studenten de kans om een oplossing te ontwikkelen binnen een netwerk van organisaties met expertise in verschillende aspecten van mobiliteit.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

 • Taxistop heeft A Tribe Called Transport gelanceerd als een jongerenplatform waar nieuwe technologie binnen duurzame mobiliteit een terugkerend onderwerp is.
 • Netwerk Duurzame Mobiliteit zal verder inzetten op het verduurzamen van recreatietips via sensibiliseringscampagnes en via samenwerking met verschillende middenveldorganisaties.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

 • Het bepalen van het doelpubliek
 • Een bevraging van doelpubliek / betrokken stakeholders
 • Ontwikkelen van een platform/webapplicatie/… :
  • Bepalen welke factoren worden vergeleken (tijdsduur, kostprijs, milieu impact, druk op ruimtelijke ordening, drukte,…)
  • Uitwerken hoe een routeplanner kan gebruikt worden
  • Een duidelijke manier uitwerken waarop de verschillende opties kunnen vergeleken worden
  • Linken naar website/andere apps voor bepaalde vervoermiddelen (bv. De Lijn App als de gebruiker voor het OV kiest, een autodeel app als voor autodelen wordt gekozen

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

 • Rapport/verslag
 • Een prototype van de oplossing

Praktisch

Timing: 1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands
Intellectuele eigendom: Het resultaat gaat naar UGent om op het einde van het project pas te moeten beslissen (C)
Budget:
 • Onkostenvergoeding
 • Kosten prototype

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.