55 – Hoe kan stad Mechelen de komst van de zelfrijdende shuttlebus communiceren naar de bewoners en hen leren hoe ze in het verkeer met deze autonome voertuigen moeten omgaan?

Taxistop en Stad Mechelen

Taxistop vzw bouwt aan een efficiënte mobiliteit voor iedereen door het delen van voertuigen en het connecteren van vervoerswijzen. Taxistop zet hiervoor in op eigen mobiliteitsdiensten, innovatie en sensibilisering. Stad Mechelen: Met het pilootproject zelfrijdende shuttle zet de stad Mechelen in op dienstverlenende innovatie alsook op samenwerking zodat iedereen kan leren van de eerste ervaringen met nieuwe autonome vervoersmiddelen.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Zelfrijdend vervoer is een van de recentste en snelst groeiende technologieën binnen de mobiliteitswereld. Tegelijkertijd brengt deze nieuwe technologie heel wat onzekerheid met zich mee wat betreft regelgeving en infrastructuur. Het onderwerp van zelfrijdende voertuigen is zeer actueel, maar vraagt nog heel veel onderzoek. België mag sinds 2018 pilootprojecten met zelfrijdende shuttlebussen opzetten en binnenkort zal ook stad Mechelen een pilootproject uitrollen. Het uitwerken van zo’n pilootproject kan zeer complex zijn en vraagt efficiënte en transparante communicatie naar de bewoners en andere stakeholders toe (bv. politie, universiteiten, …). Waar, wanneer, hoe en waarom de autonome shuttle zal opereren moet duidelijk gecommuniceerd worden naar diverse doelgroepen en stakeholders. Bijgaand zal er voor een goed verloop van de piloot ook gecommuniceerd moeten worden welke verandering dit zal teweegbrengen in de dagelijkse verplaatsingen van de Mechelaars.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Een goed communicatieplan kan ervoor zorgen dat het pilootproject een breed draagvlak kan krijgen bij de stadsbewoners en de komst van deze nieuwe manier van transport introduceren. Door meer bewustzijn te creëren en kennis te vergaren over de huidige mobiliteitsuitdagingen, kan stad Mechelen de impact van het project beter inschatten, de maatregelen beter uitwerken en de communicatiekanalen beter inzetten. Op lange termijn kan een goed uitgewerkt communicatieplan een interessante case kan zijn voor de toekomstige communicatie rond zelfrijdende voertuigen. Zo gaan bewoners een mening ontwikkelen over welke rol ze willen geven aan zelfrijdende voertuigen in hun dagelijkse verplaatsingen. Deze inzichten kan stad Mechelen, maar ook andere lokale overheden, meer sturing geven bij het uitstippelen van nieuwe projecten en toekomstplannen rond zelfrijdende voertuigen.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Binnen het kader van het Europees project ART-Forum willen Taxistop en stad Mechelen meer bewustzijn creëren bij lokale overheden rond de impact van zelfrijdende voertuigen. Taxistop doet dit via het jongerenplatform A Tribe Called Transport, stad Mechelen via de uitwerking van het pilootproject. De studenten krijgen de kans om een plan uit te stippelen binnen een internationale samenwerking. Daarnaast willen we de studenten uitdagen om out of the box te denken over communicatie rond een concept dat tegelijkertijd zoveel belofte als onzekerheid met zich meebrengt. Wij geloven dat de studenten creativiteit en academische visie perfect kunnen combineren binnen deze uitdaging.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Taxistop heeft A Tribe Called Transport gelanceerd als een jongerenplatform waar zelfrijdende voertuigen een terugkerend onderwerp is. Stad Mechelen is volop bezig met het uitwerken van het pilootproject in de stad. Ter inspiratie werden er al verschillende andere pilootprojecten bezocht en connecties opgebouwd met nationale en internationale partners.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

– Een bevraging van bewoners / betrokken stakeholders – Een communicatieplan uitwerken gericht op de bewoners van stad Mechelen (inzichten, kanalen, budget, timing) Creatieve uitwerking van een communicatie/mediacampagne (presentatie, filmpje, …)

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

– Rapport/verslag met communicatieplan (in het Engels) – Creatieve uitwerking van communicatie/mediacampagne (in het Nederlands) zo veel als mogelijk gebruik makend van de reeds bestaande communicatiekanalen van stad Mechelen.

Praktisch

Timing: 1e semester
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands, Engels
Intellectuele eigendom: Het resultaat gaat naar UGent om op het einde van het project pas te moeten beslissen (C)
Budget:

Onkostenvergoeding

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.