56 – Hoe kunnen we reeds kinderen – de consument van morgen – op een interactieve manier leren dat kledij, kledij moet blijven?

Kottentotter

Een belevingswinkel voor circulaire kinderkleding

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

De textielindustrie is de tweede grootste vervuiler ter wereld. De industrie zelf zet de eerste stappen richting een duurzame toekomst en ook in België ontstaan veelbelovende innovaties. Duurzame gedragsverandering bij de consument is echter even cruciaal, dit door de consument (van de toekomst) op een autonomie-ondersteunende manier de waarde te leren kennen van circulair textiel.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Kottentotter wil zorgen voor duurzame gedragsverandering door kinderen en hun ouders actief te betrekken in een educatieve belevingswinkel. In deze winkel kunnen kinderen op een interactieve manier leren over circulaire kleding en kunnen ze via co-creatie zelf oude kledingstukken (van papa of een eigen favoriete maar te kleine t-shirt) upcyclen tot een nieuw pronkstuk. Rondvliegende geantromoporfiseerde drones, genaamd ‘kottentotters’, spreken tot de verbeelding door de kinderen toe te spreken en hun oude kledingstukken naar leuke minifabriekjes te vliegen. Zo symboliseert en vertaalt Kottentotter de circulaire technologie van de toekomst. Indien kinderen en daarmee ook hun ouders warm gemaakt kunnen worden voor circulaire kleding, dan helpen we zo onze Belgische technologische innovaties in de circulaire textielindustrie een boost te geven, zodat zij op de korte termijn sneller de omschakeling naar een duurzame toekomst kunnen voortstuwen.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Omdat ikzelf als onderzoeker in de psychologie en design (imec-mict-ugent) wetenschappelijke inzichten op een creatieve manier wil toepassen om een (psychologisch) duurzame toekomst mee te helpen verwezenlijken.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Op vlak van interactieve educatie in een belevingswinkel voor kinderkledij is nog maar amper iets gebeurd. Op heden beperkt het zich tot bvb. workshops in musea (bvb. Fashion for good, Amsterdam), maar deze bereiken dus niet het brede consumentenpubliek. Wijzelf zitten in het stadium van conceptontwikkeling waarbij we nog geen bedrijf zijn, maar op zoek zijn naar funding, partnerships en consumenteninzichten. Er werden reeds twee bachelorproeven (2 x 3 studenten) op het concept uitgevoerd die leidden tot een interviewstudie en surveystudie (N = 137) waarbij consumenten werden gepeild naar de implementatiemogelijkheden van het concept (met veelbelovende uitkomst). Daarnaast is er recent een masterproef (Ugent – IO) opgestart rond de co-creatieve upcycling binnen Kottentotter. Tot slot werd er ook een proposal ingediend voor de Textiramacall met daaropvolgend contacten met verschillende stakeholders.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

De volgende stappen betreft het samenbrengen van stakeholders (textielbedrijven/start-ups, menswetenschappers en consumenten) om via co-creatie tot enkele concrete implementeerbare ontwerpen te komen van een belevingswinkel voor circulaire kinderkleding. Hiervoor ligt reeds een concrete basis met een vooronderzoek klaar (zie hierboven), maar blijft er ook voldoende vrijheid voor de studenten om met al deze stakeholders het marktpotentieel te toetsen en te gaan materialiseren tot verschillende ondernemingsscenario’s. Uiteindelijk zal dit concept uitgroeien tot een start-up, waar gemotiveerde studenten in betrokken kunnen worden. Vanuit onze kant ben ik als onderzoeker beschikbaar als coach en praktisch facilitator (cfr., contacten met stakeholders en bvb. co-creatiesessies en consumentenbevragingen in De Krook of Ugent Campus Kortrijk) en hebben we business developer Sandrine van der Linden ter beschikking ter ondersteuning van de ontwikkeling van, o.a., het business model.

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

We verwachten één of meerdere concreet uitgewerkte scenario’s die een ontwerp omvatten van een user experience voor dit winkelconcept (cfr., customer journey) en, belangrijk, afgetoetst aan een realistisch business model dat tot stand is gekomen met alle stakeholders. Meer bepaald dienen de scenario’s afgetoetst te worden aan technische en economische haalbaarheid enerzijds en aan de even cruciale consumentenvoorkeuren anderzijds. Hiervoor kan finaal bijvoorbeeld een proof-of-concept geprototyped en getest worden (gecapteerd en gerapporteerd met interview/survey/videodata).

Praktisch

Timing: 1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands, Engels
Intellectuele eigendom: Het resultaat gaat naar UGent om op het einde van het project pas te moeten beslissen (C)
Budget:

Indien nodig is er een budget voorhanden, afhankelijk van de reikwijdte van het ontwerp (bvb. Voor co-creatiesessie stakeholders, verwerven materialen, huur van tools, etc.)

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.