57 – Wat als we schoenen maken die nooit afval worden en voor iedereen bereikbaar zijn -ongeacht de individuele koopkracht-?

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Schoenen worden gemaakt in schadelijke en weinig respectvolle omstandigheden, zowel voor mens als milieu. Daarbij wordt evenmin nagedacht over een tweede leven voor elk onderdeel van de schoenen. Plus, de initiatieven die het correcter en duurzamer aanpakken, zijn vaak niet toegankelijk voor alle bevolkingsgroepen.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Schoenen worden in correcte omstandigheden gemaakt, met respect voor mensen, grondstoffen, het klimaat, de gemeenschap, … Elke vorm van uitbuiting of misbruik is verdwenen. Meer nog, er wordt waarde toegevoegd zowel voor betrokken medewerkers, als consumenten, als de gemeenschap en het milieu. Na gebruik kunnen de schoenen op een eenvoudige manier uiteengehaald worden en krijgt elk onderdeel een nieuw leven. Er wordt geen afval achtergelaten. De schoenen zijn toegankelijk voor iedereen door heldere en laagdrempelige informatie enerzijds en een innovatieve democratische prijzenopbouw anderzijds. De realiteit leert dat deze doelstellingen eerder op lange termijn moeten gezien worden. Toch kunnen we stapsgewijze tussendoelstellingen realiseren die op korte termijn al impact hebben. We kunnen niet anders; er is geen tijd te verliezen!

Waarom dien je deze uitdaging in?

Omdat ik het alleen niet kan en steun, hulp en inzichten nodig heb van deskundige en frisse (jongere) koppen. En omdat ik hou van samenwerken en -denken. Een kruisbestuiving van ideeën is de eerste stap om de wereld beter te maken voor iedereen.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Er zijn al initiatieven die het anders doen en op zoek gaan naar eerlijkere manieren van tewerkstelling in de industrie en juister gebruik van grondstoffen. Daarnaast zijn er ook initiatieven die onderzoek doen naar nieuwe materialen zoals leder uit fruit, schoenen uit zwammen, meegroei schoenen, enzovoort. Dit blijft vaak nog redelijk experimenteel en/of weinig toegankelijk. Onze schoenen zijn circulair en worden gemaakt in correcte werkomstandigheden met respect voor materialen en grondstoffen. Helaas hebben we op dit moment nog onvoldoende impact om een betekenisvolle verandering te creëren op vlak van de industrie, de sector, het milieu en de maatschappij. We willen geen business as usual, maar het bestaande systeem vervangen door een systeem waar alles en iedereen beter van wordt.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Dialoog met middenveld, kansengroepen en overheid om samen een oplossing uit te werken om eerlijke en duurzame mode uit haar niche te halen en echt toegankelijk te maken voor iedereen. Onderzoek naar wensen en noden om te komen tot een product/systeem/dienst waar we met z’n allen echt beter van worden. De schoenen zijn niet het doel, maar het medium. Verder onderzoek naar materialen en circulaire constructies. Partners zoeken om te co-creëren en samen tot een product te komen dat effectief de (mode)wereld kan redden. Een groter bereik genereren met wat we nu al hebben; zowel door ons verhaal te vertellen aan een ruimere audience als door meer verkoop ook buiten ons ruim netwerk. Onderzoek doen naar andere financieringsmogelijkheden voor innovatieve ondernemingen met impact. De overheid overtuigen van de hoogdringendheid van dit soort ondernemingen en de nood aan gunstige en toegankelijke financiering. Retail en andere verkoopkanalen onderzoeken en samen in dialoog gaan op zoek naar toekomstklare alternatieven voor de huidige mode- en schoenenmarkt.

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Onderzoeksresultaten, Overzicht/kaart/waarde-inschatting van partners, Inhoudelijke antwoorden en (voorstellen tot) oplossingen geformuleerd in de dialoog, Aanbevelingen/maatregelen rond financiering, De vorm laten we aan jullie over: wat best past bij elk resultaat.

Praktisch

Timing: 1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands, Engels
Intellectuele eigendom: Het resultaat wordt Creative Commons (A)
Budget:

Er is budget beschikbaar en het netwerk van huidige samenwerkingspartners wordt ter beschikking gesteld.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.