58 – Hoe kunnen we mantelzorgers van een beroertepatiënt versterken?

vzw De Brug

De Brug is een (piloot)project voor geïntegreerde zorg voor chronische zieken in Zuid-West-Vlaanderen volgens het quadruple aim systeem.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

De incidentie van een CVA wordt in België geschat op 52 gevallen per dag. Dit betekent dat dagelijks heel wat personen onverwacht de nieuwe rol van mantelzorger op zich nemen. Mantelzorgers voelen zich onvoldoende voorbereid, geïnformeerd en gesteund en ervaren deze rol als een zware belasting.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Zorg kan efficiënter en effectiever aangeboden worden waardoor mantelzorgers beter voorbereid kunnen worden op het opnemen van hun nieuwe rol. Hierdoor kan preventief de draaglast van de mantelzorger beperkt worden en de draagkracht vergroot worden.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Binnen de Belgische hervorming van de gezondheidszorg vindt zorg steeds meer plaats in de directe leefomgeving en wordt steeds meer beroep gedaan op personen uit deze omgeving. Wij zijn er ons van bewust dat wij tot op heden hiervoor onvoldoende aandacht hebben binnen ons zorgpad beroerte: https://debrugzorgt.be/beroerte-uitleg/

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Er bestaan al een hele reeks infobrochures, bvb: https://stlucas.be/media/133368624/zorg-voor-de-mantelzorger-van-cva-patienten.pdf https://assets.uzleuven.be/files/2019-12/mantelzorg_na_CVA.pdf Maar kan dit gebruiksvriendelijker? Interactiever? Gedigitaliseerd?

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

-inhoudelijke input verzamelen bij doelgroep (via patiëntenverenigingen, via beroertecoach, via https://www.arteveldehogeschool.be/projecten/ondersteunen-van-mantelzorgers-van-personen-na-een-cva ) -nagaan of er momenteel al iets gelijkaardig ontwikkeld is voor mantelzorgers (van patiënten met een andere aandoening?) -oplossing uitwerken

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Praktisch

Timing: 1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands, Engels
Intellectuele eigendom: Ik weet het nog niet
Budget:

bespreekbaar

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.