59 – Hoe kunnen we het zoeken naar professionele hulp in situaties van familiegeweld aanmoedigen?

Stad Gent- Dienst Preventie voor veiligheid- team Thematische Ondersteuning- Team Intrafamiliaal Geweld?

Het team staat in voor de stadsbrede aanpak van intrafamiliaal geweld. Dit doen ze zowel op caseniveau (reactief/curatief) als op fenomeenniveau waarbij ze de voedingsbodems aanpakken van de gesignaleerde problemen (proactief/preventief).

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Er zijn verschillende toegankelijke kanalen en middelen om familiaal geweld te melden, maar 3 van de 4 geweldslachtoffers hebben volgens de UGent-studie tijdens de Corona geen professionele hulp gezocht.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Verhoogde detectie en monitoring van gevaarlijke situaties, zorg- en ondersteuningsprojecten voor gezinnen en ondersteuning van specifieke behoeften van eerstelijnsmedewerkers. Op lange termijn, verbetering en aanpassing van het sociaal beleid rond deze kwestie.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Omdat het een probleem is dat de hele samenleving en de huidige en toekomstige generaties treft.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Bewustmakingscampagnes, ondersteuning van partners die aan dit onderwerp werken. Positieve resultaten worden verkregen, maar ze zijn niet voldoende.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Bevraging van de doelgroep over de motivatie om deze situaties niet te melden, ontwikkeling van een campagne om de melding in deze situaties te motiveren, ontwikkeling van nieuwe technieken voor het monitoren van verdachte situaties.

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Verslag, video

Praktisch

Timing: 1e semester, 2e semester
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands, Engels, Spaans
Intellectuele eigendom: Ik weet het nog niet
Budget:

Het moet besproken worden

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.