67 – Met hoeveel locomotieven kan er voor worden gezorgd om het uitgedachte basisnet te laten functioneren?

Back on Track Belgium vzw-asbl

Vzw ter bevordering van de (her)ontwikkeling van de nachttrein als ecologischer en meest aangewezen vervoersmiddel tot en met minstens 1.500 kilometer

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Vanuit Brussels Airport en Charleroi vertrokken in februari 2020 alleen al door twee vliegtuigmaatschappijen wekelijks 670 vluchten naar Europese hoofdsteden maar er zijn in België maar twee wekelijkse nachttreinen die nog eens moeilijk te boeken zijn. Ook in de rest van Europa is het aanbod zeer beperkt. Meer en meer burgers geven in deze postcoronatijd ‘een andere vervoermiddel’ een kans maar het nachttreinnetwerk is bijna volledig verdwenen om nog aantrekkelijk te zijn. We ontwikkelden een theoretisch basisnet maar zouden willen aftoetsen hoe dit het beste zou kunnen functioneren met zo min mogelijk locomotieven.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Het zou aantonen hoe het basisnet het zo optimaal zou kunnen worden uitgevoerd

Waarom dien je deze uitdaging in?

Het zou aantonen hoe het basisnet het zo optimaal zou kunnen worden uitgevoerd

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

We hebben, als onderdeel van een Europees netwerk, al een eigen onderzoeksrapport gemaakt om de knelpunten te benoemen en oplossingen aan te reiken met een basisnet. De studie is te vinden op https://nl.backontrackbelgium.be/notre-dossier.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

We hebben, als onderdeel van een Europees netwerk, al een eigen onderzoeksrapport gemaakt om de knelpunten te benoemen en oplossingen aan te reiken met een basisnet. De studie is te vinden op https://nl.backontrackbelgium.be/notre-dossier.

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Een rapport met haalbaarheden en aanbevelingen.

Praktisch

Timing: 1e semester
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands, Engels, Frans
Intellectuele eigendom: Het resultaat gaat naar UGent om op het einde van het project pas te moeten beslissen (C)
Budget:

100 euro

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.