69 – Hoe kan de nachttrein opnieuw voldoen aan de comforteisen van huidige reizigers en toegankelijk worden gemaakt voor reizigers met een beperkte mobiliteit en reizigers met fietsen?

Back on Track Belgium vzw-asbl

Vzw ter bevordering van de (her)ontwikkeling van de nachttrein als ecologischer en meest aangewezen vervoersmiddel tot en met minstens 1.500 kilometer

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Vanuit Brussels Airport en Charleroi vertrokken in februari 2020 alleen al door twee vliegtuigmaatschappijen wekelijks 670 vluchten naar Europese hoofdsteden maar er zijn in België maar twee wekelijkse nachttreinen die nog eens moeilijk te boeken zijn. Ook in de rest van Europa is het aanbod zeer beperkt. Meer en meer burgers geven in deze postcoronatijd ‘een andere vervoermiddel’ een kans maar het nachttreinnetwerk is bijna volledig verdwenen om nog aantrekkelijk te zijn. Aangezien het (nog) een nichethema is, wordt het verhaal in België nog maar beperkt opgepikt waar het in het buitenland wel al veel meer wordt opgepikt. Graag willen we er voor zorgen dat reizigers zich een beter beeld kunnen vorm van ‘de nachttrein’ en de barrières makkelijker te overwinnen.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Een betere bewustwording van de maatschappij over dit duurzamer transportmiddel.

Waarom dien je deze uitdaging in?

We zijn er van overtuigd dat er heel wat potentieel is in een degelijk uitgewerkt nachttreinnetwerk en dit zowel op ecologisch vlak (CO2-reductie, minder lawaaioverlast voor omwonenden) als economisch (nieuwe duurzame werkgelegenheid, toeristische troeven). We zijn echter vrijwilligers en hebben maar een beperkte tijd beschikbaar maar zijn wel gedreven om over het onderwerp in dialoog te gaan met de studenten en de relance een duwtje in de rug te geven.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

We hebben, als onderdeel van een Europees netwerk, al een eigen onderzoeksrapport gemaakt om de knelpunten te benoemen en oplossingen aan te reiken. De studie is te vinden op https://nl.backontrackbelgium.be/notre-dossier. Graag willen we de voordelen van dit ecologischer transportmiddel kenbaar maken.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Het opstellen van een plan van aanpak om een antwoord te krijgen op volgende vragen: Volgende vragen moeten meer inzicht geven in een toekomstig aanbod: – Wie wil (niet) de nachttrein nemen? – Waarom iemand zich (niet) met de nachttrein wil verplaatsen? Met welk doel? – Welk slaapcomfort er wordt verwacht? Private of gemeenschappelijke plaatsen? – Welke dienstregeling wordt er verwacht (vertrektijd? Aankomsttijd?)? – Welke diensten aan boord (eten, entertainment, …) – Welke prijszetting?

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Een rapport met haalbaarheden en aanbevelingen.

Praktisch

Timing: 1e semester
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands, Engels, Frans
Intellectuele eigendom: Het resultaat gaat naar UGent om op het einde van het project pas te moeten beslissen (C)
Budget:

500 euro en veel spoor- en mobiliteitskennis

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.