70 – Is het in deze tijden van duidelijke klimaatopwarming en milieuvervuiling nog te verantwoorden om voor alle verplaatsingen (onder 1.500 kilometer) voornamelijk het vliegtuig te nemen?

Back on Track Belgium vzw-asbl

Vzw ter bevordering van de (her)ontwikkeling van de nachttrein als ecologischer en meest aangewezen vervoersmiddel tot en met minstens 1.500 kilometer

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Vanuit Brussels Airport en Charleroi vertrokken in februari 2020 alleen al door twee vliegtuigmaatschappijen wekelijks 670 vluchten naar Europese hoofdsteden maar er zijn in België maar twee wekelijkse nachttreinen die nog eens moeilijk te boeken zijn. Ook in de rest van Europa is het aanbod zeer beperkt. Meer en meer burgers geven in deze postcoronatijd ‘een andere vervoermiddel’ een kans maar het nachttreinnetwerk is bijna volledig verdwenen om nog aantrekkelijk te zijn. Aangezien het (nog) een nichethema is, wordt het verhaal in België nog maar beperkt opgepikt waar het in het buitenland wel al veel meer wordt opgepikt. Dat is dan ook contradictorisch in tijden van grote klimaats- en milieuproblematiek. Graag willen we daar een filosofisch inzicht in.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Meer bewustwording en een vertrekpunt van verdere sensibilisatie.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Aangezien we deze vzw als vrijwilliger runnen kunnen we dit niet volledig alleen onderzoeken maar willen we dit graag met de studenten helpen vormgeven!

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

We hebben, als onderdeel van een Europees netwerk, al een eigen onderzoeksrapport gemaakt om de knelpunten te benoemen en oplossingen aan te reiken. De studie is te vinden op https://nl.backontrackbelgium.be/notre-dossier. Graag willen we de voordelen van dit ecologischer transportmiddel kenbaar maken.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Een benchmark tussen vliegtuigreizen en treinreizen tussen Europese hoofdsteden en dan een filosofische reflectie

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Een rapport en presentatie

Praktisch

Timing: 1e semester
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands, Engels, Frans
Intellectuele eigendom: Het resultaat gaat naar UGent om op het einde van het project pas te moeten beslissen (C)
Budget:

50 euro en veel spoor- en mobiliteitskennis

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.