72 – Wat als de Krook geen cd-collectie meer aanbiedt? Hoe plaats heeft muziek dan in de bibliotheekwerking?

De Krook

Bibliotheek De Krook is er voor iedereen die wil lezen, leren en (be)leven, ze verbindt mensen en helpt hen de wereld beter te begrijpen. Hoe? Door de deuren open te zetten voor alle leeftijden, rangen en standen, met studie- en werkplekken, lees- en vertelhoeken, exporuimtes, workshops en fablabs, een leescafé en belevingstrap, 6 verdiepingen met boeken, cd’s, dvd’s, kranten en tijdschriften.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Voor de bibliotheek is muziek steeds een belangrijk speerpunt geweest. Met een diverse en gevarieerde cd-collectie (50 000 cd’s) wist ze menig muziekliefhebber te bereiken. Het succes van streamingdiensten en online alternatieven schudt echter stevig aan deze boom: steeds minder mensen grijpen naar cd’s voor hun muziekbeleving. Dat vertaalt zich ook naar het gebruik van de cd-collectie. In 2016 stond de teller van het aantal cd-uitleningen nog op 175.734, in 2019 is dit gezakt tot 116.539. Dat is bijna 34% minder cd-uitleningen op 3 jaar tijd. Deze neerwaartse evolutie geldt voor de meeste bibliotheken in Vlaanderen en Brussel met een cd-afdeling. Het muzieklandschap is stevig in beweging, in 2019 zorgde streaming voor 60% van de totale omzet in de Belgische muziekconsumptie. Iedere speler die inzet op muziek (van muzikanten tot cd-winkels) heeft zich de voorbije jaren moeten heruitvinden. Dat geldt ook voor de bibliotheek, en roept vele vragen op. Welke meerwaarde kan zij nog bieden op het gebied van muziekbeleving (kennismaking, verbreding, verdieping, …) ? En hoe kan zij deze rol opnemen, welke andere dienstverlening of product(en) kan de bibliotheek hiertoe ontwikkelen? Hoe maakt ze het verschil met online aanbieders? Is het net die cd-collectie waarmee het verschil gemaakt kan worden? Of is het liedje van de bib in dit domein uitgezongen?

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

In het beste geval hebben we de start voor een nieuwe, relevante dienstverlening voor muziekliefhebbers waarmee we muziekbeleving (inspireren, muziekverbreding en -inspiratie) een duurzame plaats geven in de bibliotheekwerking

Waarom dien je deze uitdaging in?

* Muziek is te waardevol om zomaar op te geven, verdient het om andere aanpak te zoeken en te proberen * Input en inzicht van studenten integreren

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

De bibliotheek organiseert maandelijks ‘Library Sessions’, in samenwerking met Urgent.fm. Library sessions zijn muziekoptredens van aanstormend talent of van gevestigde waarden. De gastmuzikant spreekt ook over muziek, literatuur, kunst die hem/haar inspireert. Met aansluitend een ‘meet & greet’ moment. Op Vlaams niveau onderzocht Cultuurconnect in twee bibliotheken enkele mogelijkheden voor een digitale muziekwerking.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

1. In kaart brengen: > Intern: evolutie uitleencijfers en cd-leners (aantal, profiel, …) > Extern: evoluties muzieklandschap en luistergedrag > Bibliotheeksector: inspirerende voorbeelden, wat gebeurt wereldwijd in andere bibliotheken 2. Muziekliefhebbers > Wat verwachten de huidige cd-leners? >Wat verwachten muziekliefhebbers? 3. Wat betekent dit voor de bib? Welke rol willen/kunnen we spelen? 4. Waarop zetten we in als bib? 5. Ideageneration en brainstormen 6. Testen en evalueren

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

De vraag die voorligt is niet op 1-2-3 te beantwoorden, we verwachten ook niet onmiddellijk een concreet resultaat. In het beste geval hebben zijn er zaadjes geplant voor een nieuwe dienstverlening of product. Sowieso levert het handvatten om een gefundeerde keuze te maken: zetten we verder in op een gecureerde cd-collectie of slaan we een nieuwe weg in? Ook het interne leerproces is een waardevol resultaat: wisselwerking met studenten, kennismaking met methodieken, externe blik op uitdagingen, verwerven andere inzichten,

Praktisch

Timing: Gedurende het jaar
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands
Intellectuele eigendom: Het resultaat wordt Creative Commons (A)
Budget:

Ja, maar geen massa’s…

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.