73 – Hoe kunnen we nieuwkomers of anderstaligen die Nederlands leren beter ondersteunen? Is een Taalpunt hierop het juiste antwoord?

De Krook

Bibliotheek De Krook is er voor iedereen die wil lezen, leren en (be)leven, ze verbindt mensen en helpt hen de wereld beter te begrijpen. Hoe? Door de deuren open te zetten voor alle leeftijden, rangen en standen, met studie- en werkplekken, lees- en vertelhoeken, exporuimtes, workshops en fablabs, een leescafé en belevingstrap, 6 verdiepingen met boeken, cd’s, dvd’s, kranten en tijdschriften.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

De bibliotheek zet van oudsher in op lees- en taalbevordering met een divers en laagdrempelig aanbod (collectie en activiteiten), bvb een uitgebreide collectie NT2-materiaal. Nieuwkomers en anderstaligen die Nederlands leren, of Nederlandstaligen die hun moedertaal beter onder knie willen krijgen bereiken we echter nog onvoldoende. Hier willen we verandering in brengen. Een aantal bibliotheken in Vlaanderen en Brussel startten de voorbije jaren met een ‘Taalpunt’, net om deze doelgroep beter te ondersteunen en verder te helpen. Omdat vertrekken vanuit een oplossing vaak niet het verwachte resultaat oplevert: is een Taalpunt het juiste antwoord? Beantwoordt dit aan de noden en verwachtingen? Hoe kunnen we dit cocreatief met partners en doelpubliek uitwerken en vormgeven?

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Een maatschappelijk relevant aanbod (collectie en activiteiten) voor een specifiek doelpubliek Een doelpubliek dat zich herkent in een voor hen betekenisvol aanbod: vergroten zelfredzaamheid, ondersteunen inburgering, stimuleren nederlandse taalontwikkeling. Een aanbod dat vertrekt vanuit mogelijkheden en niet vanuit beperkingen, een aanbod dat we niet voor een doelpubliek uitwerken, maar met een doelpubliek

Waarom dien je deze uitdaging in?

Maakt onlosmakelijk deel uit van de maatschappelijke opdracht van de Krook.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

De voorbije jaren is er reeds overlegd met het Huis van het Nederlands (nu Ingent) en hebben een aantal medewerkers zich ingewerkt in het concept van een Taalpunt. Informatie over de effectiviteit van een Taalpunt hebben we (nog) niet.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

* Definiëren doelstelling van ‘Taalpunt’ * Stakeholdermapping, partners in kaart brengen en betrekken * Bepalen van doelpubliek * Betrekken van de doelpubliek: participatie en mede-eigenaarschap (zowel partners als doelpubliek) * Welke noden en verwachtingen leven er en hoe spelen we er als bib op in * Wat is de unieke bijdrage van een bibliotheek?

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Inzicht in: * Welke noden, behoeften en verwachtingen zijn er? * Welke pijnpunten en hindernissen zijn er? * Hoe kan de bibliotheek hierop inspelen? Hoe kan een oplossing/antwoord van de bibliotheek eruit zien?

Praktisch

Timing: Gedurende het jaar
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands
Intellectuele eigendom: Het resultaat wordt Creative Commons (A)
Budget:

Ja, maar geen massa’s…

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.