74 – Hoe gaan we om met boeken, films, … waarin stereotypen en vooroordelen versterkt worden?

De Krook

Bibliotheek De Krook is er voor iedereen die wil lezen, leren en (be)leven, ze verbindt mensen en helpt hen de wereld beter te begrijpen. Hoe? Door de deuren open te zetten voor alle leeftijden, rangen en standen, met studie- en werkplekken, lees- en vertelhoeken, exporuimtes, workshops en fablabs, een leescafé en belevingstrap, 6 verdiepingen met boeken, cd’s, dvd’s, kranten en tijdschriften.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Het weghalen van standbeelden, het debat over Zwarte Piet, de controverse rond de Joodse karikaturen op Aalst Carnaval, het schrappen van Jef Geeraerts uit de canon, …doen ook stilstaan bij de manier waarop stereotypen en vooroordelen in literatuur en film worden bevestigd of versterkt. Over de racistische ondertoon van Kuifje is reeds onderzoek gedaan, maar ook een strip als Jommeke staat bol van de stereotypen. En in James Bond zijn de ‘slechteriken’ steevast Russen of Arabieren. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Welke houding nemen we als bibliotheek aan? En hoe ver gaan we hierin? Of zoeken we spijkers op laag water? Vooral voor het aanbod voor kinderen roept dit vragen op, voor volwassenen is het al iets makkelijker om context te voorzien en tegenstemmen te laten horen.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Het is niet zozeer een probleem, wel een ethisch dilemma waar we een genuanceerd antwoord op zoeken.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Maakt onlosmakelijk deel uit van de maatschappelijke opdracht van de Krook.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Naar aanleiding van het neerhalen van standbeelden is advies gevraagd aan Iedereen Leest en Gentse stadsdiensten. We spelen wel in op de discussie met themacollecties en digitale dossiers, vb. BlackLivesMatter. Het gaat ons vooral over de stereotypen die impliciet vervat zitten in verhalen en films.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

* contextualiseren: waarover gaat het? * inventariseren: wordt er al rond gewerkt? welke stappen zijn ondernomen? * doelgroepen bevragen en betrekken: hoe ervaren doelgroepen dit? welke impact heeft dit op de beeldvorming van bvb kinderen? * oplossingen/formats uitwerken en testen: kunnen we een antwoord bieden, hoe brengen we nuance en tegenstemmen, …

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Een genuanceerd antwoord op de vraag (of een aanzet hiertoe), of een toetsingskader of aanpak.

Praktisch

Timing: 1e semester
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands
Intellectuele eigendom: Het resultaat wordt Creative Commons (A)
Budget:

Ja, maar geen massa’s…

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.