75 – Hoe kunnen we voor jongeren een betekenisvol aanbod en plek bieden?

De Krook

Bibliotheek De Krook is er voor iedereen die wil lezen, leren en (be)leven, ze verbindt mensen en helpt hen de wereld beter te begrijpen. Hoe? Door de deuren open te zetten voor alle leeftijden, rangen en standen, met studie- en werkplekken, lees- en vertelhoeken, exporuimtes, workshops en fablabs, een leescafé en belevingstrap, 6 verdiepingen met boeken, cd’s, dvd’s, kranten en tijdschriften.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

In het nieuwe bibliotheekgebouw werd een afzonderlijke jongerenbib voorzien die samen werd ontworpen met een jongerenpanel. Deze jongerenbib is ondertussen drie jaar in gebruik, maar blijft onderbenut. Bovendien heeft de bibliotheek tijdens ‘schoolluwe’ periodes (bvb examenperiode) te kampen met hangjongeren die de boel op stelten zetten en overlast bezorgen voor de andere bibliotheekbezoekers. Beantwoordt deze jongerenbib toch niet aan de behoeften en verwachtingen? Of is het aanbod niet afgestemd op de leefwereld van jongeren? Is het een kwestie van ongekend is onbemind en is er meer gerichte communicatie nodig? Of moeten we het gewoon loslaten: jongeren laten nu eenmaal de bibliotheek links liggen? Is er bovendien een manier om het negatieve gedrag van hangjongeren om te buigen in iets positief (of minstens is iets dat niet storend is voor andere bezoekers). Door een aangepaste dienstverlening? Of ingrepen in de inrichting?

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Jongeren die een plek hebben in de bib die is afgestemd op hun leefwereld, die beantwoordt aan verwachtingen, waar jongeren mede-eigenaar van zijn. Negatief gedrag dat omgebogen wordt, positieve beeldvorming,

Waarom dien je deze uitdaging in?

De Krook wil een plek zijn voor iedereen, waar iedereen zich thuis voelt, met een aanbod waar iedereen zich in herkent. Waarom de jongerenbib onvoldoende aanslaat is een blinde vlek waar we een zicht op proberen te krijgen.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

De jongerenbib is er gekomen na een participatief traject met jongeren in aanloop naar de verhuis van van de bibliotheek naar de Krook (2017). De inzichten, en resultaten kunnen ter ter beschikking gesteld worden.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

* Evaluatie ten gronde: is het dat wat het jongerenpanel ervan verwacht had? * Observeren en bevragen van jongeren die wel/geen gebruik maken van de jongerenbib * In kaart brengen van pijnpunten * Mogelijke oplossingen of aanpassingen uitwerken en testen

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

* Aanbevelingen, een aantal voorstellen/mogelijke ingrepen of een plan van aanpak * Een beeld van werkpunten of hindernissen die jongeren ervaren

Praktisch

Timing: 1e semester
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands
Intellectuele eigendom: Het resultaat wordt Creative Commons (A)
Budget:

Ja, maar geen massa’s…

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.