76 – Wat als niet een onthaalmedewerker maar een chatbot basisvragen beantwoordt?

De Krook

Bibliotheek De Krook is er voor iedereen die wil lezen, leren en (be)leven, ze verbindt mensen en helpt hen de wereld beter te begrijpen. Hoe? Door de deuren open te zetten voor alle leeftijden, rangen en standen, met studie- en werkplekken, lees- en vertelhoeken, exporuimtes, workshops en fablabs, een leescafé en belevingstrap, 6 verdiepingen met boeken, cd’s, dvd’s, kranten en tijdschriften.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Het team Info en Onthaal zorgt voor de eerstelijns opvolging van vragen die via de website (of via mail) gesteld worden. Regelmatig gaat dit over terugkerende, praktische vragen (vb. openingsuren, tarieven, aankoopsuggesties, vragen over telaatgelden, studieplekken, …) Kunnen we door het implementeren van een chatbot: * De bezoeker vlugger een één-op-één antwoord geven? * Hierdoor het team Info & Onthaal ontzorgen zodat zij kunnen focussen op de moeilijk en/of meer inhoudelijke vragen?

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

* Bereikbaar op andere uren (vb. telefonisch enkel op weekdagen 9-16u) * Snellere dienstverlening voor de online bezoeker die een (praktische) vraag stelt * Backoffice tijd vrijmaken voor meer inhoudelijke taken

Waarom dien je deze uitdaging in?

* Om de dienstverlening te uit te breiden * Als leerproces/experiment: is een chatbot haalbaar/wenselijk?

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Nog geen stappen gezet. De vragen die online bezoekers doorheen het jaar stellen, worden wel verzameld en bewaard.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

* Bepalen over welke vragen het gaat: wat valt binnen en buiten de scope? * Helder krijgen of een chatbot een effectieve oplossing is * Best practices: in kaart brengen welke bibliotheken/cultuurorganisaties reeds met een chatbot werken? Wat leren we hieruit?

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Een prototype of MVP Open data of een broncode waarmee we eventueel verder aan de slag kunnen Een beeld van obstakels of belemmeringen die we moeten wegwerken vooraleer we aan een chatbot kunnen denken

Praktisch

Timing: 1e semester
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands
Intellectuele eigendom: Het resultaat wordt Creative Commons (A)
Budget:

Ja, maar geen massa’s…

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.