77 – Wat als een algoritme het collectieproces (op vlak van aankoop) ondersteunt?

De Krook

Bibliotheek De Krook is er voor iedereen die wil lezen, leren en (be)leven, ze verbindt mensen en helpt hen de wereld beter te begrijpen. Hoe? Door de deuren open te zetten voor alle leeftijden, rangen en standen, met studie- en werkplekken, lees- en vertelhoeken, exporuimtes, workshops en fablabs, een leescafé en belevingstrap, 6 verdiepingen met boeken, cd’s, dvd’s, kranten en tijdschriften.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Bibliotheek Gent bestaat uit een hoofdbib (De Krook) en verschillende wijkbibliotheken in de deelgemeenten. De aankoop van de collectie voor deze wijkbibliotheken gebeurt centraal in de Krook. Hoewel hierbij rekening wordt gehouden met de eigenheid van de deelgemeente waar de wijkbib is gevestigd, blijft dit een intuïtief en tijdrovend proces. Kan een algoritme op basis van beschikbare data (vb. uitleengegevens, GIS-data, demografische gegevens, data uit de Boekenbank, …) dit proces ondersteunen?

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

De wijkbibliotheken zouden beschikken over een collectie die nog meer de eigenheid van het werkgebied uitademt.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Om te kunnen zorgen voor maatwerk Om te evolueren naar efficiëntere én effectievere collectieprocessen

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

In aanloop naar de verhuis van de bibliotheek van ‘t Zuid naar de Krook (2017) is er samen met Digipolis een Business Intelligence-project opgezet voor de wijkbibliotheken. Om verschillende redenen is dit niet verder uitgewerkt, maar de inzichten kunnen zeker van pas komen: inzage in opzet en uitvoering van dit project is mogelijk.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

* Proces collectieverwerving ontrafelen * Pijnpunten benoemen * Verwachtingsmanagement: duidelijk krijgen op welke vraag of welk probleem het algoritme een antwoord moet bieden. * Beschikbare data-sets in kaart brengen: wat is er, wat ontbreekt

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

* Prototype of MVP * Aanbevelingen, inzicht of collectieprocessen al dan niet ondersteund kunnen worden door een algoritme en wat hiervoor nodig is * leerproces

Praktisch

Timing: 1e semester
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands
Intellectuele eigendom: Het resultaat wordt Creative Commons (A)
Budget:

ja maar geen massa’s

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.