78 – Hoe kunnen we kinderen voor wie lezen niet vanzelfsprekend is beter ondersteunen?

De Krook

Bibliotheek De Krook is er voor iedereen die wil lezen, leren en (be)leven, ze verbindt mensen en helpt hen de wereld beter te begrijpen. Hoe? Door de deuren open te zetten voor alle leeftijden, rangen en standen, met studie- en werkplekken, lees- en vertelhoeken, exporuimtes, workshops en fablabs, een leescafé en belevingstrap, 6 verdiepingen met boeken, cd’s, dvd’s, kranten en tijdschriften.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Het versterken van leesvaardigheden en leesplezier is één van de kernopdrachten van een bibliotheek. Diverse onderzoeken bevestigen ook het belang van lezen voor het welzijn, zelfontplooiing, kansen, … Leesmotivatie is hierbij cruciaal: wie lezen leuk vindt, wil opnieuw lezen. Kinderen voor wie lezen een hindernissenparcours is, dreigen al te vaak in een negatieve lees-spiraal te komen. Welke acties kunnen we ondernemen om deze negatieve spiraal mee te helpen doorbreken?

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Versterken van de kansen en ontplooiing van jonge ‘moeilijke’ lezers

Waarom dien je deze uitdaging in?

Is een speerpunt van de bibliotheek, het is onze missie om mensen te helpen de wereld beter te begrijpen en volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

De bibliotheek zet reeds heel sterk in op jonge lezers met een divers aanbod en tal van activiteiten. Wat we nog niet hebben geprobeerd is het heft meer in handen van de jonge lezers leggen: hoe zien zij dit, hoe ervaren zij dit, wat verwachten ze, …?

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

* Inventarisatie bestaande en voorbije acties * Verzamelen inzichten uit onderzoek en best practices * Afbakenen doelgroep * Betrekken doelgroep: observeren, bevragen, met hen aan de slag gaan * Formats testen (bvb in een ‘living lab’)

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

* Input vanuit de doelgroep, kijken door hun ogen naar het thema * Inspiratie voor workshops, aanbod,… voor ‘moeilijke’ lezertjes

Praktisch

Timing: 1e semester
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands
Intellectuele eigendom: Het resultaat wordt Creative Commons (A)
Budget:

Ja, maar geen massa’s…

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.