79 – Hoe kunnen we ‘digitaal lezen’ een plaats geven in onze werking?

De Krook

Bibliotheek De Krook is er voor iedereen die wil lezen, leren en (be)leven, ze verbindt mensen en helpt hen de wereld beter te begrijpen. Hoe? Door de deuren open te zetten voor alle leeftijden, rangen en standen, met studie- en werkplekken, lees- en vertelhoeken, exporuimtes, workshops en fablabs, een leescafé en belevingstrap, 6 verdiepingen met boeken, cd’s, dvd’s, kranten en tijdschriften.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Digitalisering heeft zowel een impact op de manier waarop we lezen als de vorm waarin deze content (verhalen en informatie) gedeeld worden. Digitale content aanbieden is ook een opdracht voor de bibliotheek, het is echter nog een zoektocht op welke manier we dat kunnen doen, in welke vorm. Gaat verder dan het aanbieden van e-boeken, heeft te maken met veranderend leesgedrag.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

De bibliotheek sluit met haar aanbod beter aan bij de verwachtingen van een ‘digitaliserende’ samenleving, komt tegemoet aan de vraag van ons kernpubliek dat mee digitaliseert.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Hoort bij de kernopdracht van een bibliotheek: een aanbod is niet enkel meer fysiek, maar ook digitaal

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Een mooi voorbeeld om de zoektocht te illustreren zijn de ‘digitale dossiers’ die de bibliotheek maakt. Een thema wordt in een bredere context geplaatst en gekoppeld aan lees-, kijk- en luistertips. Het is een mooi en waardevol product, dat echter onvoldoende zijn publiek vindt omdat * De vorm wellicht anders moet? * Het communicatief sterker ‘in de markt’ moet worden gezet? * Het niet aansluit bij hoe mensen digitale content willen lezen en verwerken? * We te veel focussen op de diepgang ten koste van de leesbaarheid? * … Er werd al een analyse gemaakt van onze contentdiensten waar deze dossiers deel van uitmaken (naast onze website en onze leescommunity Gent Leest bijv). De conclusie deze analyse: * Noodzakelijk om de dossiers te herdenken en hen bijv te laten evolueren tot themapagina’s op onze website (integreren en aligneren). * Rationaliseren wat het beheer en het onderhoud van deze ‘dossiers’ betreft (actueel houden e.d.) Een begeleidingstraject om het redactieteam van de dossiers rond dezelfde doelen te laten samenwerken, zit in de pijplijn.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

* Waarom: waarom bieden we digitale (leesbare) content aan, welke impact beogen we hiermee? * Voor wie doen we dit? Voor alle lezers? Voor leerkrachten? Hoe toegankelijk zijn ze of moeten ze zijn? * Wat: wat gaan we precies doen, welke formats, voor welk doelpubliek. * Hoe: op welke manier doen we dat? Hoe sluit het aan bij verwachtingen en noden van het publiek? Hoe houden we het evenwicht tussen diepgang, inspireren en ‘behapbaarheid’

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Aantal testcases of mogelijke formats die we kunnen testen Inzicht in verwachtingen en leespatronen Scherper beeld van het waarom, hoe en wat van digitale content

Praktisch

Timing: 1e semester
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands
Intellectuele eigendom: Het resultaat wordt Creative Commons (A)
Budget:

Ja, maar geen massa’s

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.