80 – Wat als de bibliotheek e-boeken aanbiedt? Voor wie is dit een meerwaarde?

De Krook

Bibliotheek De Krook is er voor iedereen die wil lezen, leren en (be)leven, ze verbindt mensen en helpt hen de wereld beter te begrijpen. Hoe? Door de deuren open te zetten voor alle leeftijden, rangen en standen, met studie- en werkplekken, lees- en vertelhoeken, exporuimtes, workshops en fablabs, een leescafé en belevingstrap, 6 verdiepingen met boeken, cd’s, dvd’s, kranten en tijdschriften.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Het lezerspubliek dat e-boeken leest ligt momenteel nog laag. In Nederland is ongeveer 8% van de boeken die verkocht worden een e-boek. Voor Vlaanderen hebben we (nog) geen recente cijfers gevonden, maar het is te verwachten dat dit aandeel lager ligt (in 2015 was dit 3%). Vraag is dus of de Krook een e-boekendienstverlening moet opstarten. En wie willen we hiermee dan bereiken: * Klantenbinding: ons kernpubliek, lezers die we nu al bereiken en/of die reeds e-boeken lezen. Is een klein potentieel publiek dat ook zonder ons de weg vindt naar e-boeken. Is het de investering waard? Zo ja, hoe moet het aanbod en de bijhorende dienstverlening eruit zien? * Klantenwerving: e-boeken (en e-readers) inzetten voor een publiek dat niet of moeilijk de weg vindt naar de bibliotheek. Eerder projectmatige werking om andere doelgroepen/profielen te bereiken, bvb. Minder-mobiele mensen, ouderen, nieuwkomers, … Zo ja, hoe moet het aanbod en de bijhorende dienstverlening er dan uitzien?

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Een aanbod en dienstverlening op maat van een doelgroep

Waarom dien je deze uitdaging in?

Vanaf september 2020 kunnen bibliotheken op Vlaamse niveau intekenen op een e-boekenplatform. Instappen betekent een zwaar financieel engagement, voor een heel klein doelpubliek. We willen alternatieve pistes bekijken en een beeld krijgen van de haalbaarheid en wenselijkheid van e-boeken voor het Gentse lezerspubliek

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

De bibliotheek leent reeds Engelstalige e-boeken uit als proefproject. Evaluatie en cijfermateriaal hierover kan gedeeld worden.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

* Deskresearch: evoluties e-boekenmarkt, best practices,… * Waarom: waarom bieden we e-boeken aan, welke impact beogen we hiermee? * Voor wie doen we dit? Voor alle lezers? Voor specifieke doelgroepen of profielen van lezers? * Wat: wat gaan we precies doen, welke formats? * Hoe: op welke manier doen we dat? Hoe sluit het aan bij verwachtingen en noden van het publiek?

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

* Inzicht in haalbaarheid/wenselijkheid van een e-boekenaanbod en -dienstverlening: welke meerwaarde voor welke doelgroep, welke hindernissen, … * Mogelijke formats, testcases * Leerproces mbt het ontwerpen van nieuwe vormen van dienstverlening

Praktisch

Timing: 1e semester
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands
Intellectuele eigendom: Het resultaat wordt Creative Commons (A)
Budget:

Ja, maar geen massa’s…

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.