81 – Hoe kunnen we onze digitale content beter afstemmen op het profiel van onze klant, meer bepaald de content van onze nieuwsbrieven? Hoe kunnen we deze content duurzamer maken?

De Krook

Bibliotheek De Krook is er voor iedereen die wil lezen, leren en (be)leven, ze verbindt mensen en helpt hen de wereld beter te begrijpen. Hoe? Door de deuren open te zetten voor alle leeftijden, rangen en standen, met studie- en werkplekken, lees- en vertelhoeken, exporuimtes, workshops en fablabs, een leescafé en belevingstrap, 6 verdiepingen met boeken, cd’s, dvd’s, kranten en tijdschriften.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Bibliotheek De Krook heeft als semi-publieke plek met een overwegend kostenloze dienstverlening een groot bereik. Ze heeft 70 000 actieve leners en gemiddeld 6000 bezoekers per dag die komen om te lenen, te studeren, de krant te lezen, een koffie te drinken of om deel te nemen aan een workshop, optreden, lezing, debat of onderzoek. Maar de bibliotheek leeft ook online (en digitaal). Ze maakt en publiceert via verschillende platformen content (zoals de website, sociale media, nieuwsbrieven, onze dossiers en gentleest.be) als een vorm van dienstverlening met duidelijke doelen voor ogen, zoals het: * De bibliotheek top of mind houden bij haar gebruikers en herhaalbezoek stimuleren * stimuleren van kwalitatieve bibliotheekbezoeken * stimuleren van het gebruik van de bibliotheekcollecties * werven van deelnemers aan activiteiten van de bibliotheek * werven van bibliotheekleden * in dialoog gaan met het publiek * bouwen aan een community We versturen ook maandelijks 3 nieuwsbrieven: * Uitgelicht (collectie) met 6850 abonnees (voor GDPR 18500) * Ingelicht (activiteiten) met 6600 abonnees (voor GDPR 18300) * Literair Gent met 1925 abonnees (voor GDPR rond de 4000). Deze nieuwsbrieven missen – hoewel ze goed gelezen worden (openingspercentage 30%) – naar alle waarschijnlijkheid een deel van hun doel (werd nog niet bevraagd) omdat we de vele items naar iedereen sturen, zonder te differentiëren en dat dit al langer ‘not done’ is in de wereld van de digitale marketing. Daarnaast willen we het bereik van de nieuwsbrieven vergroten. Het is onze ambitie om de content niet langer in nieuwsbrieven te bundelen maar in e-zines die doorlinken naar onze website waar deze content op een logische manier wordt ondergebracht (voorzien van tags?) waardoor het mogelijk wordt om onze leners na een bevraging van hun voorkeuren voor hen relevante info te bezorgen (en met hen in interactie te gaan?). Maar hoe pakken we dat aan op een juiste manier (met de juiste uitgangspunten) en zonder klanten te verliezen? En zonder hen in een bepaalde interessesfeer te duwen waarbij ze niet worden uitgedaagd om eens over het muurtje te kijken?

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Onze leners/klanten ontvangen voor hen relevante informatie en inspiratie waardoor ze geprikkeld worden om steeds weer gebruik te maken van onze diensten. En worden tegelijkertijd uitgedaagd om iets te nieuws te ontdekken (dit is heel belangrijk!).Onze content is beter gestructureerd en kan beter worden gevonden en aangeboden.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Om onze dienstverlening te verbeteren. Om onze communicatie te optimaliseren. Om onze klanten beter aan ons te binden. Omdat we beseffen dat alle info naar iedereen sturen geen efficiënte manier van werken is en dat ook wij in de non-profit sector veel meer op maat van de klant moeten denken en werken.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

De bibliotheek engageerde Rosemie Callewaert om drie van onze contentdiensten onder de loep te nemen samen met een representatieve groep medewerkers van de bibliotheek in een drietal workshops. Het denkwerk dat daar is gebeurd heeft tot een aantal conclusies geleid waaronder dat onze nieuwsbrieven te lang, te algemeen en te uitgebreid zijn. En dus niet afgestemd zijn op de noden van de individuele klant/gebruiker.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

– Desk research: analyse nieuwsbrieven en hun content, rapport analyse van onze contentdiensten – Oplijsten van de tools en hun eigenschappen die worden gebruikt in het proces van het maken van de nieuwsbrieven. – Desk research: analyse van de beschikbare data van de gebruikers van de bibliotheek (socio-demografisch, uitleengegevens). We beschikken over een geanonimiseerde dataset van onze klanten en wat ze lenen (die we gebruiken voor www.gentleent.be). – Scherp stellen van de onderzoeksvraag. – Analyse van de content: hoe kunnen we deze omzetten in thematische voorkeuren, welke soorten content maken we? Welke tags op basis waarvan? – Methodiek bepalen om de leners te bevragen over welke informatie ze liefst willen, voorkeuren verzamelen en bewaren (waar en hoe?) – Voorwaarden bepalen voor functioneren website en e-mailprogramma – …

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Een soort van aanbeveling van hoe we te werk moeten gaan om deze omslag te maken, zowel in aanpak naar onze klanten toe maar ook technische aanbevelingen.

Praktisch

Timing: 1e semester
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands
Intellectuele eigendom: Het resultaat wordt Creative Commons (A)
Budget:

Ja, maar geen massa’s… We kunnen dit indienen als project bij onze IT-partner Digipolis.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.