82 – Hoe kunnen we studenten beter bereiken met ons aanbod en betrekken bij onze werking?

De Krook

Bibliotheek De Krook is er voor iedereen die wil lezen, leren en (be)leven, ze verbindt mensen en helpt hen de wereld beter te begrijpen. Hoe? Door de deuren open te zetten voor alle leeftijden, rangen en standen, met studie- en werkplekken, lees- en vertelhoeken, exporuimtes, workshops en fablabs, een leescafé en belevingstrap, 6 verdiepingen met boeken, cd’s, dvd’s, kranten en tijdschriften.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Bibliotheek De Krook heeft als semi-publieke plek met een overwegend kostenloze dienstverlening een groot bereik. Ze telt 70 000 actieve leners en gemiddeld 6000 bezoekers per dag die komen om te lenen, te studeren, de krant te lezen, een koffie te drinken of om deel te nemen aan een workshop, optreden, lezing, debat of onderzoek. We schatten dat dagelijks een duizendtal studenten de weg vinden naar ons gebouw, voornamelijk om te studeren. De Krook is duidelijk gekend bij de studenten en wordt intensief gebruikt. Maar waar de bibliotheek moeilijk of niet in slaagt is hen bereiken met het aanbod dat voor die doelgroep relevant en interessant zou kunnen zijn. Omgekeerd willen we ook graag weten wat zij van een bibliotheek verlangen en wat ze van het huidige aanbod (collectie, activiteiten en dienstverlening) vinden. We weten dat de evolutie en uitbouw van de universiteitsbibliotheken ervoor heeft gezorgd dat ze hun gading meer dan ooit vinden in ‘eigen huis’ en terecht natuurlijk – vakliteratuur is niet waar de bibliotheek zich in specialiseert. Maar toch kunnen en willen we er voor hen zijn. Studenten zijn langs de andere kant behoorlijk veeleisende klanten die verwachten dat de bibliotheek hen zonder meer met open armen ontvangt en bijv. alle plekken vrijgeeft zonder er voor te behouden voor haar reguliere klanten (die de collectie komen raadplegen of uitlenen), terwijl ze niet eens lid zijn van de bibliotheek en vaak op geen enkele manier deelnemen aan de werking. Onze leners daartegenover begrijpt niet dat studenten zoveel plaats innemen waardoor hij niet langer een plaatsje vindt. Het personeel tenslotte vindt het ook niet evident om in dialoog te gaan met de studenten als ze weer eens plaatsen innemen die niet voor hen zijn bestemd. “Maar hier zit toch niemand?” is dan het antwoord. Waar kunnen we deze studenten bereiken om ermee in interactie te gaan? Wat vinden studenten belangrijk? Waarom hebben ze geen lidkaart? Hoe vinden we studenten die een ambassadeurschap willen opnemen bijv door influencer te worden? …

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Studenten weten dat de Gentse openbare bibliotheek over een heel rijke en uitgebreide collectie beschikt die gratis uitleenbaar is. Ze weten ook dat de bibliotheek veel meer is dan een huis van boeken, dat het een cultuurhuis is met een scala aan interessante activiteiten waar ze gratis aan kunnen deelnemen en die de UGent mee organiseert (bijv. Clash en Quotes, naast de andere debatten, gesprekken, lezingen etc… ). Ze weten ook dat UGent in De Krook aanwezig is met vijf vakgroepen. De bibliotheek kent de wegen om studenten te bevragen en te betrekken bij het vormgeven van een interessant en relevant aanbod.De bibliotheek slaagt er in studenten met dit aanbod naar de bibliotheek te halen om actief deel te nemen. De studenten zijn tevreden van het aanbod van de bibliotheek en delen hun enthousiasme met andere studenten.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Gent is een studentenstad. Zo een 60 000 jonge mensen studeren aan onze universiteit of een van onze hogescholen. Eén op vijf in Gent is dus student waardoor het een doelgroep is die je niet kan en wil negeren. Die jonge mensen zijn daarenboven de toekomst. Als een organisatie zich niet weet te oriënteren op deze groep dan zal het wellicht niet in de juiste richting evolueren? Tot slot handelt de bibliotheek in een goed dat deze doelgroep per definitie boeit in deze fase van hun leven: informatie en kennis.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

In 2018 heeft een stagiaire een enquête afgenomen bij de studerende massa (100-tal). De conclusie was vooral ‘onbekend is onbemind’. Ze weten niet wat de bibliotheek organiseert en waren verrast te horen dat er zoveel activiteiten zijn en dat er interessante nieuwsbrieven bestaand met leestips. Velen van hen gaven aan nochtans geïnteresseerd te zijn in bepaalde activiteiten en andere diensten (bijv. de dossiers).

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

* Cijfers leners tussen 18 en 25 bekijken om hun huidige betrokkenheid te analyseren * Opzetten bevraging naar studenten? Over bestaande aanbod? Over de gebruikte kanalen om zich te informeren over what’s on? Over noden en verwachtingen? * Onderzoeken welke kanalen er al bestaan waarlangs we hen kunnen bereiken * Suggereren van mogelijke nieuw op te zetten kanalen

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Aanbeveling over de communicatiekanalen die we kunnen opzetten naar deze doelgroep. Advies over noden en verwachtingen van een openbare bibliotheek.

Praktisch

Timing: 1e semester
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands
Intellectuele eigendom: Het resultaat wordt Creative Commons (A)
Budget:

Ja, maar geen massa’s…

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.