84 – Hoe kunnen we slachtoffers en omstaanders van relationeel geweld helpen om: de stap naar de hulpverlening te zetten, het taboe te doorbreken, het probleem ‘relationeel geweld’ bespreekbaar te maken, relationeel geweld te signaleren.

Beweging tegen Geweld - vzw Zijn

De Beweging tegen Geweld - vzw Zijn activeert de samenleving om relationeel geweld te voorkomen, te verhelpen en te stoppen.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Volgens politiestatistieken wordt er pas aangifte gedaan na 30 voorvallen van relationeel geweld en dat is veel te laat. We moeten durven praten over het feit dat relationeel geweld in alle lagen van de bevolking voorkomt, bij alle leeftijden en dat ook mannen slachtoffer kunnen zijn. Het taboe rond relationeel geweld is heel groot en er wordt niet over gepraat. Slachtoffers hebben schrik van de daders en blijven het geweld ondergaan en komen er niet mee naar buiten.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Relationeel geweld is een maatschappelijk probleem. Wanneer mensen geconfronteerd worden met relationeel geweld, laat dit steeds diepe sporen na die men vaak voor de rest van het leven, op één of andere manier, met zich meedraagt. Elke persoon die met geweld te maken krijgt, ervaart gevoelens van pijn, onbehagen en onmacht. Geweld raakt mensen, zowel slachtoffers als plegers, de kinderen en de omgeving in hun diepste zijn: ze verliezen hun zelfvertrouwen, het geloof in de toekomst, leven voortdurend met angst, schuldgevoelens en schaamte. Hun gevoel van zelfwaarde brokkelt langzaam maar zeker af. Hoewel relationeel geweld een bijzonder complexe problematiek is die vaak moeilijk te doorbreken blijkt, geloven wij dat er voor de betrokkenen meerdere mogelijkheden of zelfs een ‘uitweg’ voor handen is. De uitweg die we voor mensen voor ogen hebben, is immers niet altijd even eenvoudig, zeker voor personen die er al lang in vastzitten. Het vraagt een inspanning van de omgeving en de maatschappij. We willen ook de omstaanders sterken en aanmoedigen om te reageren en tussen te komen. We willen een maatschappij die geweld niet tolereert en er niet van wegkijkt.

Waarom dien je deze uitdaging in?

vzw Zijn ziet het als haar taak en uitdaging om het heersende taboe rond ‘relationeel geweld’ te doorbreken. We ijveren voor een geweldloze, solidaire samenleving. Hoewel relationeel geweld een bijzonder complexe problematiek is die vaak moeilijk te doorbreken blijkt, geloven wij dat er voor de betrokkenen meerdere mogelijkheden of zelfs een ‘uitweg’ voor handen is. We investeren daarom in de veerkracht van mensen. Het is mogelijk om geweld te boven te komen en te kiezen voor een andere verbinding met elkaar. Het is precies daarin dat wij mensen en koppels willen versterken.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Campagnes, educatieve activiteiten, studiedagen, onze expertise ontsluiten (zie website www.vzwzijn.be): meer info over ons werking vind u onder: wat doen we? acties en campagnes, educatieve activiteiten, stappenplannen, folders en relatietesten en beleidsbeïnvloeding. Het blijft een groot probleem om slachtoffers en omstaanders te overtuigen over relationeel geweld te praten, aangifte te doen enz…

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Om het taboe en het probleem bespreekbaar te maken kunnen de studenten een online campagne opzetten, het concept moet eerst uitgetest worden. Uit onze ervaring weten we dat een korte video veel aantrekkingskracht heeft.

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Verslag, video en concept.

Praktisch

Timing: Gedurende het jaar
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands
Intellectuele eigendom: Het resultaat wordt eigendom van de organisatie (B)
Budget:

2500 euro

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.