83 – Hoe kunnen we diverse doelgroepen betrekken bij Gent Leest, onze leescommunity?

De Krook

Bibliotheek De Krook is er voor iedereen die wil lezen, leren en (be)leven, ze verbindt mensen en helpt hen de wereld beter te begrijpen. Hoe? Door de deuren open te zetten voor alle leeftijden, rangen en standen, met studie- en werkplekken, lees- en vertelhoeken, exporuimtes, workshops en fablabs, een leescafé en belevingstrap, 6 verdiepingen met boeken, cd’s, dvd’s, kranten en tijdschriften.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Gent Leest is een digitaal platform voor iedereen in onze stad die houdt van boeken en van lezen. Voor lezers en voorlezers, bezoekers van de bibliotheek en van boekhandels, leden van boekenclubs, voorleesvrijwilligers, maar ook mensen die anders lezen – in een andere taal, met een beperking – of die van atypische genres houden… Kortom, voor de hele Gentse leescommunity. Gent Leest droomt ervan het lezen in de stad te ondersteunen en zichtbaar te maken met een fysiek en virtueel platform voor alles wat leeft in Gent op literair vlak en breder. Een platform dat gefaciliteerd wordt door Bibliotheek De Krook maar van de stad is. Op het platform delen lokale ‘stadslezers’ aanbevelingen: leestips in de vorm van recensies, leesplekken in de vorm van artikels en (verslagen van) leesactiviteiten. Via het platform komen ook kleinschalige activiteiten en minder bekend werk op de radar. Voor alle ambassadeurs is het een kans om ook eens ándere lezers te bereiken, een middel om inspiratie op te doen voor het volgende boek, een fijne leesplek te ontdekken of een leuk evenement. Deze website wordt versterkt door middel van een Facebookpagina en een groep voor onze stadslezers. In het opzet van dit platform was een heel belangrijk uitgangspunt dat we absolute diversiteit nastreefden. Man en vrouw, jong en oud, nederlandstaligen en anderstaligen, van Belgische of andere afkomst, met het Nederlands of een ander taal als thuistaal etc.. maar ook kwetsbare doelgroepen (bijv mensen die leven in armoede) of mensen met een beperking zoals slechtzienden die ‘luisterboeken’ lezen etc… Daarom legden we contact met organisaties wiens kernpubliek afwijkt van dat van ons maar waar lezen een belangrijke rol speelt. Deze organisaties waren zeer geïnteresseerd om mee te werken. Gent Leest werd een succes met maar liefst 600-tal enthousiaste stadslezers en inmiddels 762 leestips. Maar slechts enkelen zijn in een andere taal en een handvol zijn luisterboeken. Het profiel van onze stadslezers komt overeen met dat van onze kerngebruiker, wat ook evident is. We zijn er dus voorlopig nog niet in geslaagd om die diversiteit waar te maken. Ondanks het ambitieuze plan geloven we er echter nog steeds in maar we moeten een tandje bijsteken. Hoe kunnen we deze doelstelling alsnog waarmaken?

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Onze stadslezers zijn een afspiegeling van de Gentse bevolking op vlak van leeftijd, geslacht, afkomst en thuistaa, leesniveau, validiteit… Ze delen evidente en minder evidente leestips op verschillende manieren nl. met woorden of met beelden. Ze lezen boeken in verschillende talen en delen hun leestip ook in die taal én in het Nederlands (de taal die ons bindt). De organisaties waar we contact mee leggen, zetten hun schouders onder dit initiatief en werken er actief aan mee.

Waarom dien je deze uitdaging in?

De bibliotheek richt zich als organisatie op de stad Gent en wil er zijn voor alle Gentenaren die graag lezen. Meer nog, ze ziet het als haar taak om lezende mensen met elkaar in contact te brengen en elkaar aan het lezen te houden. En als het even kan in een sfeer van respect en begrip voor de ander, in al zijn verscheidenheid. De bibliotheek gelooft dat boeken en verhalen hebben een bijzondere kracht die verbindend kan werken.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Verschillende ‘middenveldorganisaties’ kregen van ons een mail met uitleg over het project, het belang van diversiteit en de uitnodiging om mee te werken aan Gent Leest. De respons was goed maar de opvolging minder. De contacten zijn gelegd en opgelijst maar niet warm gehouden in de sprint naar de lancering (14 februari 2020). En toen kwam COVID-19.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

* Oplijsten doelgroepen en mogelijke partners – de bestaande lijst onder de loep nemen en aanvullen. Contactpersonen, partners… * Bevraging van die partners – wat kan er voor hen in zitten, waar zit de win-win * Opzetten van een samenwerking? Een contract? Een charter?

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Aanbeveling over aanpak om de beoogde doelgroepen te bereiken met het product Gent Leest.

Praktisch

Timing: 1e semester
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands
Intellectuele eigendom: Het resultaat wordt Creative Commons (A)
Budget:

ja, maar geen massa’s

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.