86 – Hoe kunnen we slimmer omgaan met regenwater in de stad?

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Vlaanderen heeft, ondanks de vele regenval, te kampen met ernstige waterschaarste. Regenwater verzamelen en hergebruiken wordt steeds meer toegepast, maar er is nog veel werk voor de boeg. Zeker in de stad, met veel verharde oppervlakten, moeten we op een slimmere manier met regenwater omgaan om droogteperiodes te overbruggen en wateroverlast te vermijden.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Watertekorten zouden eenvoudiger aan te pakken zijn en Vlaanderen zou dan beter voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Creatief talent van studenten in het zoeken naar oplossingen in dit veld verkrijgen.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Er zijn al veel technieken op de markt om slimmer met regenwater om te gaan, zoals kleinschalige zuiveringsinstallaties (bv. Drop2Drink)

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Slimme captatie en opslag van regenwater en integratie met eventuele zuiveringstechnologieën uitdenken. Het probleem in een brede zin proberen tackelen.

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Verslag en presentatie

Praktisch

Timing: 1e semester
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands, Engels
Intellectuele eigendom: Het resultaat wordt Creative Commons (A), Het resultaat gaat naar UGent om op het einde van het project pas te moeten beslissen (C)
Budget:

Neen, normaal niet noodzakelijk

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.