88 – Hoe kunnen we een tewerkstellingsproject voor de jongeren van onze wijk opzetten in en ten voordele van de eigen buurt?

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

We zouden graag de jongeren uit onze wijk inzetten om te klussen bij buurtbewoners uit hun wijk. We willen de jongeren ervaring laten opdoen, een nuttig tijdverdrijf aanbieden en hun iets laten bijverdienen. We willen voor meer verbinding zorgen tussen de jongeren en andere buurtbewoners door meer en positieve interacties. We willen de buurtbewoners uit de wijk een voordelige klusdienst aanbieden. Het probleem is dat we niet op de hoogte zijn van de regelgeving omtrent het financiële/juridisch aspect van dit project.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

De jongeren hebben meer werkervaring, meer betrokkenheid in de eigen wijk, meer contacten met anderen, een financiële extra. De buurtbewoners kunnen genieten van een klusdienst aan sociaal tarief. Op lange termijn kan dit project voor meer verdraagzaamheid, respect en begrip zorgen in de wijk. En hopelijk een gemakkelijkere doorstroom naar een job voor de jongeren.

Waarom dien je deze uitdaging in?

We voelen een nood bij de jongeren om iets om handen te hebben en iets bij te verdienen. Ze hebben het zelf vaak moeilijk om een studentenjob te vinden en we willen daarom een alternatief aanbieden binnen de eigen wijk. We hebben zelf niet de nodige expertise en ervaring om dit project op te starten.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

We hebben al veel ondersteuning geboden bij het zoeken naar een studentenjob. We merken echter dat er heel wat drempels bestaan die de zoektocht bemoeilijken. We willen daarom zelf iets kunnen aanbieden naast het bestaande aanbod. Het project is voorgelegd aan onze leidinggevende binnen Groep Intro, maar ook zij weten niet meteen binnen welk kader het project kan werken.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

De studenten zouden moeten onderzoeken op welke manier we de jongeren een vergoeding kunnen aanbieden (vrijwilliger/jobstudent/..). Hoe het project financieel haalbaar is (hoeveel moet de inbreng zijn van de buurtbewoners – hoeveel krijgen de jongeren betaald – ..). Hoe gebeuren betalingen? Wie de verantwoordelijkheid draagt i.v.m. verzekering ed. Hoe we de klusdienst praktisch kunnen organiseren (1 dag per week – op vraag – ..). Hoe staan we naast andere partners die ook klussen uitvoeren bv stadsdiensten. Hoe kunnen we de jongeren het best opleiden? Hebben we recht op bepaalde subsidies? In overleg kan er een focus gekozen worden binnen deze verschillende vragen.

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Een concept waarmee wij naar onze werkgever (Groep Intro) en opdrachtgever (stad Halle) kunnen stappen om ons project voor te leggen met een focus op de financiële en juridische kaders.

Praktisch

Timing: 1e semester
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands, Engels
Intellectuele eigendom: Het resultaat wordt Creative Commons (A)
Budget:

Kan besproken worden met onze leidinggevende binnen Groep Intro.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.